مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش املاک و مستغلات 1397/11/03 رجوع به آگهی
فروش املاک 1397/10/24 1397/11/02
یک دستگاه مغازه با کاربری خدماتی 1397/10/24 رجوع به آگهی
فروش املاک مازاد 1397/10/22 رجوع به آگهی
یک قطعه زمین 1397/10/22 1397/10/25
فروش مغازه و واحدهای خدماتی 1397/10/20 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ یک واحد پارکینگ 1397/10/17 رجوع به آگهی
واگذاری زمینی با کاربری پارکینگ 1397/10/16 رجوع به آگهی
فراخوان فروش اراضی 1397/10/13 1397/10/16
فروش ششدانگ یک باب واحد مسکونی تجاری با یک زیرزمین و یک واحد خدماتی و یک واحد مسکونی 1397/10/15 رجوع به آگهی
صفحه 7 از 14