مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش محصولات پسته سردرختی 1398/06/25 1398/06/31
فروش محصول چو دامی حدود 2 تن 1398/06/23 1398/06/25
واگذاری اجاره محل های ـ غرفه شماره 18 پرنده فروش ها داخل محوطه ـ پارکینگ ـ 62 هکتار زمین کشاورزی دیم... 1398/06/20 1398/06/31
فروش محصولات زراعی (بادام و سیب) 1398/06/20 1398/06/24
فروش مقدار حدود 80 تن زیتون سبز به صورت سردرختی 1398/06/21 1398/06/26
گردوی سردرختی 1398/06/20 1398/06/30
فروش اموال اسقاط مربوط به بیمارستان 1398/06/20 1398/06/19
فروش خرما 1398/06/20 1398/06/27
فروش اموال اسقاط مربوط به بیمارستان 1398/06/17 1398/06/19
فروش ادوات کشاورزی مستعمل شامل برگردان یونجه - مته چاله کنی - سنگ جمع کن - تراکتور- سم پاش دستی - دی... 1398/06/17 1398/06/20
صفحه 1 از 1939