مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده انواع لوازم، تجهیزات و قطعات فرسوده کامپیوتری مخابراتی فرسوده 1400/04/28 1400/04/29
مزایده فروش دو خط تلفن همراه 1400/04/21 1400/04/28
مزایده سیم کارت کارکرده 1400/04/21 1400/05/02
مزایده فروش تلفن همراه 1400/04/19 1400/05/02
مزایده فروش تلفن همراه 1400/04/19 1400/04/30
مزایده فروش سه خط تلفن همراه 1400/04/16 1400/05/02
مزایده فروش یک رشته سیم کارت 1400/04/15 1400/04/29
مزایده فروش خط تلفن کارکرده 1400/04/15 1400/04/29
مزایده فروش یک خط تلفن همراه 1400/04/14 1400/04/26
مزایده فروش لوازم و اثاثیه اداری تجهیزات باشگاه ورزشی، ژنراتور برق، دستگاه سانترال 1400/04/14 1400/04/22
مزایده فروش انواع لوازم و تجهیزات مخابراتی خارج از رده و اسقاط 1400/04/14 1400/04/17
مزایده 2 خط تلفن همراه 1400/04/13 1400/04/26
مزایده یک خط تلفن همراه 1400/04/13 1400/04/29
مزایده فروش کالای اسقاط و مستعمل 1400/04/14 1400/04/26
مزایده تلفن همراه 1400/04/12 رجوع به آگهی
مزایده فروش 172 قلم شامل انواع لوازم و تجهیزات مخابراتی خارج از رده و اسقاط 1400/04/13 1400/04/17
مزایده هشت رشته خط تلفن همراه 1400/04/13 رجوع به آگهی
مزایده فروش امتیاز خط تلفن 1400/04/13 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعدادی از اقلام 1400/04/13 رجوع به آگهی
مزایده فروش تلفن 1400/04/12 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 652