مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده اجرای مدیریت طرح زراعت چوب 1400/04/28 1400/04/29
مزایده واگذاری حدود ۱۳۰ مترمربع از پارک- حدود ۱۶۰ مترمربع از ترمینال - حدود ۳۱۰ مترمربع از پارک و مغازه ها 1400/04/28 1400/04/28
مزایده بهره برداری از سالن های بسته بندی آلایش دامی 1400/04/23 1400/04/31
مزایده عمومی یک دستگاه تراکتور فرگوسن ۲۸۵ مدل ۹۱ به همراه ادوات کشاورزی 1400/04/22 1400/04/30
مزایده واگذاری کشتارگاه دام و تاسیسات آن 1400/04/21 1400/04/16
مزایده واگذاری اجاره سه ساله مجموعه باغات و مزارع و ابنیه 1400/04/21 1400/04/30
مزایده یک قطعه زمین دیمزار در سطح 6000 مترمربع و یک قطعه زمین دیمزار در سطح 700 مترمربع 1400/04/16 1400/04/21
مزایده واگذاری اجراه سه ساله مجموعه باغات و مزارع و ابنیه 1400/04/20 1400/04/30
مزایده واگذاری کشتارگاه صنعتی دام 1400/04/19 1400/04/26
مزایده کشت مشارکتی سیب زمینی خوراکی 1400/04/19 1400/04/27
مزایده فروش ماشین آلات 1400/04/17 1400/04/24
مزایده اجاره زمین به مساحت ۲۶۰ متر مربع جهت نصب و بهره برداری تأسیسات باسکول در محوطه بازرگانی ایستگاه 1400/04/16 1400/04/19
مزایده فروش زمین زراعی مساحت آن در حدود 10000 متر مربع 1400/04/15 1400/04/27
مزایده اجاره زمین به مساحت ۲۶۰ متر مربع جهت نصب و بهره برداری تأسیسات باسکول در محوطه بازرگانی ایستگاه 1400/04/15 1400/04/19
مزایده فروش چوب درختان خشک سطح شهر 1400/04/13 1400/04/17
مزایده فروش کود دامی (شامل کود دامی سالن های گاوهای شیری و گاوهای غیر شیری) 1400/04/14 1400/04/17
مزایده فروش حدود 30 راس گوساله نر پروار شده 1400/04/14 1400/04/17
مزایده ششدانگ یک واحد مسکونی به مساحت عرصه 290 مترمربع 1400/04/13 1400/04/29
مزایده فروش یک دستگاه تراکتور 1400/04/09 1400/04/29
مزایده واگذاری کاشت محصول سیر بمساحت 204.2 هکتار از اراضی مزروعی خود را بصورت اجاره بها 1400/04/13 1400/04/16
صفحه 1 از 987