مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش مقدار 240 تن مواد حاصل از بوجاری بذور سویا 1399/10/27 1399/10/30
فروش اقلام دوره ای ضایعاتی موجود در محوطه های مختلف شرکت 1399/10/25 1399/10/30
فروش مقدار ۲۰ تن مواد حاصل از بوجاری بذور سویا 1399/10/24 1399/10/30
فروش مواد حاصل از بوجاری گندم/ جو 1399/10/23 1399/10/27
فروش مواد حاصل از بوجاری گندم/جو 1399/10/23 1399/10/27
فروش کود قفسی 1399/10/21 1399/10/25
اراضی مزروعی 1399/10/22 1399/10/29
فروش آلایش حاصل از ذبح در مجتمع کشتارگاه و بسته بندی کشت و صنعت مزرعه 1399/10/21 1399/10/29
فروش محصول پسته خشک 1399/10/21 1399/10/22
واگذاری تخصیص آب چشمه به میزان 432 مترمکعب 1399/10/17 1399/10/30
صفحه 1 از 1709