مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری امتیاز بهره برداری تبلیغاتی از یکدستگاه پل عابر پیاده 1397/11/27 1397/11/30
واگذاری غرفه با کاربری بیمه ـ واگذاری پارتیشن برای استقرار دستگاه چاپ و تکثیر ـ اجاره غرفه با کاربر... 1397/11/24 1397/11/22
اجاره تعدادی از بیلبوردها و تابلوهای تبلیغاتی پل های عابر پیاده متعلق به خود 1397/11/24 1397/11/30
اجاره تعدادی از بیلبوردها و تابلوهای تبلیغاتی پل های عابر پیاده متعلق به خود 1397/11/24 1397/11/30
اجاره بیلبوردها و تابلوهای تبلیغاتی پل های عابر پیاده در محدوده شهرداری 1397/11/24 1397/11/30
واگذاری ظرفیت تبلیغاتی تابلوهای سطح استان جهت ساخت و نصب و نگهداری و بهره برداری 1397/11/24 1397/11/30
واگذاری امتیاز بهره برداری از یک دستگاه پل عابر پیاده 1397/11/24 1397/11/29
واگذاری امتیاز بهره برداری از یکدستگاه پل عابر پیاده 1397/11/24 1397/11/30
اجاره تعدادی از بیلبوردها و تابلوهای تبلیغاتی پل های عابر پیاده 1397/11/17 1397/11/30
رهن و اجاره تعدادی از واحدهای مسکونی تجاری و ... 1397/11/17 1397/11/24
صفحه 1 از 1151