مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی 1400/04/28 1400/04/31
مزایده بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی 1400/04/27 1400/04/31
مزایده اجاره نمایشگاه کتاب 1400/04/26 1400/04/28
مزایده انتخاب حامی تیم های ملی 1400/04/23 1400/04/31
مزایده - بهره برداری از فضایی جهت راه اندازی کافی نت به همراه تبلیغات داخلی و - بهره برداری از مجموعه سوار کاری و ... 1400/04/21 1400/04/27
مزایده اجاره تابلوهای منصوبه بر روی تقاطع های غیر همسطح 1400/04/21 1400/04/29
مزایده واگذاری سازماندهی و ایجاد بازار کار رقابتی در حوزه تبلیغاتی ،بهره برداری از فرصتها 1400/04/21 1400/04/26
مزایده واگذاری اجاره تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر به کانون های تبلیغاتی 1400/04/19 1400/04/28
مزایده واگذاری اجاره تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر 1400/04/16 1400/04/28
مزایده اجاره چاپخانه 1400/04/16 1400/04/21
مزایده فروش زینگ 1400/04/16 1400/04/27
مزایده اجاره سه نقطه عرصه از سطح شهر به منظور نصب شهر نت (فعالیت بانکی - دستگاههای خودپرداز ) 1400/04/15 1400/04/26
مزایده اجاره غرفه کپی و تنقلات 1400/04/14 1400/04/27
مزایده واگذاری تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر 1400/04/13 1400/04/20
مزایده اجاره تابلو تبلیغاتی پل عابر پیاده 1400/04/13 1400/04/15
مزایده اجاره 5000 مترمربع زمین از اراضی-اجاره فضای تبلیغات 1400/04/12 رجوع به آگهی
مزایده اجاره و بهره برداری جایگاه های تبلیغاتی 1400/04/12 رجوع به آگهی
مزایده اجاره فضای تبلیغات ـ اجاره 5000 مترمربع زمین از اراضی ـ و... 1400/04/12 1400/04/21
مزایده بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی به مساحت 782/25 متر مربع 1400/04/12 رجوع به آگهی
مزایده استرابوردها جهت بهره برداری تبلیغاتی 1400/04/12 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 774