مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده واگذاری تبلیغات محیطی سطح شهر 1401/02/26 1401/01/25
مزایده اجاره فضای تبلیغاتی ایستگاه 1401/02/25 1401/02/28
مزایده تبلیغاتی 5 بسته از فضاهای بیلبورد شهری 1401/02/24 1401/02/27
مزایده واگذاری مغازه ها ، اتاق تکثیر و اتاق بیمه 1401/02/21 1401/02/28
مزایده اجاره فضای تبلیغاتی 1401/02/21 1401/02/28
مزایده واگذاری تابلوهای تبلیغاتی 1401/02/21 1401/02/28
مزایده اجاره تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر 1401/02/21 1401/02/28
مزایده اجاره تابلوهای تبلیغاتی 1401/02/21 1401/02/28
مزایده تبلیغاتی 5 بسته از فضاهای بیلبورد شهری خود 1401/02/21 1401/02/27
مزایده ارائه خدمات چاپ و تکثیر جزوات دانشجویی، کتب و... 1401/02/20 1401/02/26
مزایده واگذاری اجاره محل یک دستگاه کانکس جهت انجام خدمات چاپ و تکثیر 1401/02/20 1401/02/24
مزایده واگذاری تبلیغات محیطی سطح شهر 1401/02/19 1401/01/25
مزایده واگذاری کار تبلیغات شهری 1401/02/19 1401/02/25
مزایده واگذاری ساماندهی سیمای شهر جهت تبلیغات محیطی، امور تبلیغاتی سطح شهر 1401/02/19 1401/02/23
مزایده شناسایی متقاضیان جهت واگذاری غرف و محل های تجاری و خدماتی - پارکینگ وسایل نقلیه و نگهداری و ساماندهی چرخ های دستی - غرفه های بسته بندی بار و امانات و تابلوهای تبلیغاتی محوطه و داخل ترمینال 1401/02/18 1401/02/27
مزایده اجاره اماکن 1401/02/18 1401/02/27
مزایده واگذاری محل چاپ و تکثیر و بوفه دانشجویی 1401/02/18 1401/02/24
مزایده واگذاری اجاره یک ساله سازه های تبلیغاتی سطح شهر (استند ها - بیلبورد ها و لایت باکس ها) 1401/02/18 1401/02/14
مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از 21 باب غرف بازار روز 1401/02/18 1401/02/17
مزایده اجاره مکان جهت ارائه خدمات فروش و صدور بلیت، استرداد بلیت ، چاپ بلیت المثنی، چاپ مجدد بلیت و پاسخگویی به مراجعه کنندگان در ایستگاه ها 1401/02/17 1401/02/20
صفحه 1 از 872