مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش پالت چوبی مستعمل - قرقره کابل چوبی کوچک - قرقره کابل چوبی متوسط - قرقره کابل چوبی بزرگ - رو... 1399/02/20 رجوع به آگهی
ضایعات فلزی و آهن آلات - پالت های پلاستیکی و کامپوزیتی - چوب و تخته - روغن و لجن روغن ضایعاتی -... 1399/02/15 رجوع به آگهی
واگذاری حدود 1400 تن ضایعات مخلوطی و جارویی(سایت دو و سه) حدود 160 عدد قرقره کابل فلزی خالی (سایت یک... 1399/02/13 رجوع به آگهی
فروش انواع آهن آلات اسقاط، انواع پایه کات اوت اسقاط، انواع صندلی، انواع قرقره فلزی، و الوار چوب و تخ... 1399/02/10 1399/02/15
فروش انواع آهن آلات اسقاط، انواع پایه کات اوت اسقاط، انواع صندلی، انواع قرقره فلزی، و الوار چوب و تخ... 1399/02/09 رجوع به آگهی
فروش انواع آهن آلات اسقاط، انواع پایه کات اوت اسقاط، انواع صندلی، انواع قرقره فلزی و الوار چوب و تخت... 1399/02/08 1399/02/15
فروش انواع آهن آلات اسقاط، انواع پایه کات اوت اسقاط، انواع صندلی، انواع قرقره فلزی، و الوار چوب و تخ... 1399/02/08 رجوع به آگهی
حدود 1400 تن ضایعات مخلوطی و جارویی(سایت دو و سه) حدود 160 عدد قرقره کابل فلزی خالی (سایت یک) حدود 1... 1399/02/03 رجوع به آگهی
فروش ضایعات خط چاپ سازمان چاپ و انتشارات خود شامل (کتاب و مجله، روزنامه باطله بسته بندی شده، روزنامه... 1399/02/03 رجوع به آگهی
فروش ضایعات خط چاپ شامل (کتاب و مجله، روزنامه باطله بسته بندی شده، روزنامه باطله غیر بسته بندی، باز... 1399/02/03 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 103