مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش 2500 اصله تراورس چوبی درجه 3 و ۴ 1399/11/01 1399/11/04
فروش تراورس چوبی فرسوده ایستگاه ها 1399/10/29 1399/11/05
اجاره واگن مسقف 1399/10/21 1399/10/30
اجاره تعداد 537 دستگاه واگن مخزندار 1399/10/21 1399/10/30
اجاره تعداد 736 دستگاه واگن مسقف 1399/10/20 1399/10/30
فروش واگن اسقاطی 1399/10/20 1399/10/30
بانداژ ضایعاتی -چرخ منوبلوک ضایعاتی- سیم و کابل ضایعاتی - 1399/10/15 1399/10/24
فروش تراورس های مستعمل 1399/10/14 رجوع به آگهی
فروش به میزان 20 تن ضایعات واگن 1399/10/06 رجوع به آگهی
فروش ۱۵۰۰ اصله تراورس چوبی درجه سه در ایستگاه های شیرگاه وزیر آب 1399/10/03 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 84