کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
6605295 مزایده فروش تعداد حدودا 24 راس گوسفند مازاد استان مرکزی 1402/03/09 1402/03/18
6605294 مزایده فروش گوساله نر استان مرکزی 1402/03/09 1402/03/18
6604175 مزایده فروش 7 راس اسب استان مرکزی 1402/03/09 1402/03/11
6598960 مزایده فروش پودرگوشت/ پودر خون کلوخه استخوان و روغن صنعتی کشتارگاه صنعتی دام شرکت استان قم 1402/03/08 1402/03/10
6588693 مزایده فروش اجزای حرام حاصل از کشتار روزانه استان همدان 1402/03/06 1402/03/16
6580916 مزایده 9 عنوان شامل گوساله نر شیرخوار - گوساله نر قطع شیر - گوساله نر قطع شیر درجه دو و.. استان خراسان رضوی 1402/03/03 1402/03/09
6580013 مزایده فروش مرغ مادر فارم کاردگر کلا به تعداد 41000 قطعه (خروس و مرغ مادر) استان مازندران 1402/03/03 1402/03/07
6572958 مزایده فروش بره متوسط استان خراسان جنوبی 1402/03/01 1402/03/06
6571815 مزایده تعداد 33 رأس جوانه با میانگین وزن تقریبا 550 استان خراسان رضوی 1402/03/01 1402/03/07
6570685 مزایده فروش 7 راس اسب استان تهران، استان مرکزی 1402/03/01 1402/03/11
6568847 مزایده فروش اموال منقول استان کرمان 1402/02/31 1402/03/17
6566208
مزایده فروش ضایعات شامل : کارتون - پلاستیک - ضایعات مرغ و زباله تر و ... استان البرز، استان تهران 1402/02/31 1402/03/16
6562367 مزایده فروش تعداد 4 راس گاو مولد غیر اقتصادی استان آذربایجان غربی 1402/02/30 1402/03/08
6560538 مزایده فروش تعدادی دام مازاد شامل تلیسه غیر باردار کشتارگاهی، گاو غیر آبستن کشتارگاهی، تلیسه آبستن پایه سه ماه، گاو آبستن شیری پایه سه ماه- فروش تعدادی دستگاه لبنی از قبیل: یک دستگاه فیلر 450 خطی نازل... استان کهگیلویه و بویراحمد 1402/02/28 رجوع به آگهی
6559223 مزایده فروش 24 رأس بره نر به صورت زنده باسکول کش استان چهارمحال و بختیاری 1402/02/28 رجوع به آگهی
6559105 مزایده فروش تعداد 2100 قطعه جوجه یکروزه گوشتی استان مازندران 1402/02/28 رجوع به آگهی
6559104 مزایده فروش کاه جو برداشت شده با کمباین کاه کوب - فروش کاه گندمبرداشت شده با کمباین کاه کوب استان خراسان جنوبی 1402/02/28 رجوع به آگهی
6558483 مزایده فروش دام مازاد استان تهران 1402/02/28 رجوع به آگهی
6558478 مزایده فروش تعدادی از دامهای مازاد شامل - گوساله نر شیرخوار - گوساله نر قطع شیر نژاد هلشتاین - گوساله نر قطع شیر نژاد برتر - گوساله نر و ماده شیر خوار نژاد دو رگ گوشتی -گوساله نر و ماده قطع شیر نژاد... استان اصفهان 1402/02/28 رجوع به آگهی
6558330 مزایده فروش تعداد حدودا 2000 راس بره پرواری و پای پروار حدود 200 راس گوساله شیر خوار و از شیر گرفته، حدود 100 راس گوساله پرواری استان مرکزی 1402/02/28 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 545