مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش مواد حاصل از بوجاری بذور جو به مقدار تقریبی 105 تن 1398/11/29 1398/12/03
فروش مواد حاصل از بوجاری بذور جو به مقدار تقریبی 105 تن 1398/11/28 1398/12/03
فروش ۲۰ رأس گاو شیری آبستن و ۵ رأس تلیسه آبستن 1398/11/23 1398/11/26
فروش مواد حاصل از بوجاری بذور گندم / جو مقدار تقریبی 151 تن 1398/11/21 1398/11/26
فروش مواد حاصل از بوجاری بذور گندم / جو مقدار تقریبی 151 تن 1398/11/20 1398/11/26
فروش مواد حاصل از بوجاری بذور گندم / جو مقدار تقریبی 151 تن 1398/11/21 1398/11/26
فروش مواد حاصل از بوجاری بذور گندم / جو مقدار تقریبی 151 تن 1398/11/20 1398/11/26
یک راس بز به رنگ سیاه و سفید به وزن 25 کیلو گرم - گوسفند قهوه ای رنگ 1398/11/17 1398/12/04
فروش اموال تملیکی با بهره گیری از سامانه مزایده الکترونیک دولت بصورت اینترنتی به شرح ذیل : نگله شام... 1398/11/15 1398/11/20
مزایده سه راس گاو یکبار زاییده آبستن پا به ماه و یک راس تلیسه آبستن، هر چهار راس دو رگ نژاد هلشتاین،... 1398/11/14 1398/12/04
صفحه 1 از 551