مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش رسوبات کوره 1397/12/16 1397/12/25
فروش اموال منقول به شرح ذیل : ماشین و قطعات دستگاه های خود پرداز بانکی- لوازم ساختمانی -ماشین لباسشو... 1397/12/13 رجوع به آگهی
فروش 500 تن آجر های منیزیتی ضایعاتی 1397/12/11 1397/12/15
فروش 500 تن آجرهای منیزیتی ضایعاتی 1397/12/11 1397/12/15
فروش اقلام و وسائط نقلیه مازاد بر نیاز، فرسوده و ضایعاتی 1397/12/06 رجوع به آگهی
20.000E لیتر آجر نسوز نما شمال 20% آجر Lو مابقی مناسب معمولی 1397/12/01 رجوع به آگهی
فروش اقلام ضایعاتی 1397/11/30 رجوع به آگهی
فروش انواع ضایعات از قبیل انواع فلزات (آهن، تیرآهن، استیل، آلومینیوم، سیم کابل، سیم بکسل، کپسول گاز... 1397/11/27 رجوع به آگهی
فروش E 20.000 لیتر آجر نسوز نما شمال 20% آجر L 1397/11/16 رجوع به آگهی
آجرهای نسوز شاموتی، مازاد در انبارهای خود به مقدار تقریبی 1000 تن 1397/11/15 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 95