مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش 40 تن آجر نسوز ضایعاتی 1401/02/20 1401/02/26
مزایده فروش اقلام ضایعاتی 1401/02/17 1401/02/22
مزایده فروش 5 ردیف اقلام ضایعاتی 1401/02/12 1401/02/18
مزایده فروش اقلام مازاد انواع بشکه آهنی ضایعاتی حدود 350 عدد 2- مواد پلی کربنات آسیاب شده حدود 10 تن 3- سفاله آهنی مخلوط با براده برنجی حدود 10 تن 1401/02/11 1401/02/28
مزایده فروش مقداری از آجرهای نسوز کوره (زاک و سیلیس) 1401/02/10 رجوع به آگهی
مزایده فروش نخ نسوز گرافیتی 1401/02/07 1401/02/17
مزایده فروش سیمان سفید - آجر - گچ 1401/02/03 1401/02/25
مزایده فروش آجرهای نسوز ضایعاتی برگشت از کوره خود را به مقدار تقریبی 40 تن 1401/02/01 رجوع به آگهی
مزایده فروش آجر نسوز ضایعاتی 1401/01/30 1401/02/07
مزایده فروش آجرهای نسوز ضایعاتی برگشت از کوره خود را به مقدار تقریبی 40 تن (چهل تن) 1401/01/29 رجوع به آگهی
مزایده سرویس ایاب و ذهاب، ساخت آسانسور پیش گرمکن فروش آجر نسوز ضایعاتی 1401/01/28 رجوع به آگهی
مزایده تعداد 8000 قالب اجر ایتال سوراخدار مکعب مستطیلی به ابعاد 20*20 با ضخامت 15سانتیمتر 1401/01/25 1401/02/04
مزایده پشم سنگ ضایعاتی 1401/01/25 رجوع به آگهی
مزایده فروش پشم سنگ ضایعاتی 1401/01/25 رجوع به آگهی
مزایده فروش اقلام مازاد و ضایعاتی 1401/01/25 رجوع به آگهی
مزایده فروش مقدار تقریبی 85 تن بریکت 1401/01/23 1401/02/10
مزایده فروش آجرهای نسوز ضایعاتی برگشت از کوره خود را به مقدار تقریبی 40 تن 1401/01/23 رجوع به آگهی
مزایده فروش اقلام ضایعاتی و مازاد 1401/01/23 رجوع به آگهی
مزایده فروش 40 تن آجر نسوز ضایعاتی 1401/01/23 رجوع به آگهی
مزایده فروش چهارده شاخه ناودانی دوازده متری نمره 14 - یکدستگاه موتور جوش روغنی 400 آمپر 1401/01/22 1401/02/07
صفحه 1 از 73