مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش اقلام مازاد، راکد، ضایعاتی و انهدامی: دستگاه پرس کششی 60 تنی - اقلام عمومی اداری - اقلام داغی خ... 1397/11/23 1397/11/28
فروش سهمیه سوخت ساکنین روستاها 1397/11/17 1397/11/24
فروش اقلام مازاد، راکد، ضایعاتی و انهدامی شرکت 1397/11/15 1397/11/28
فروش تولیدات جانبی، ماشین آلات صنعتی و اقلام مازاد بر نیاز 1397/11/13 1397/11/17
فروش سوخت 1397/11/10 1397/11/23
فروش روغن های ضایعاتی و سوخته مجتمع خود 1397/11/08 رجوع به آگهی
فروش روغن های ضایعاتی و سوخته مجتمع خود 1397/11/08 رجوع به آگهی
فروش سوخت به ساکنین 1397/11/04 رجوع به آگهی
فروش روغن 1397/11/07 رجوع به آگهی
فروش اقلام ضایعاتی: پسماند عادی نان خشک و انواع حلبهای فلزی ضایعاتی بصورت درهم ـ پسماند عادی درهم ـ... 1397/11/07 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 362