مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری مرکز فیزیوتراپی 1398/06/25 1398/06/30
مشارکت در اداره قسمتی از زیرزمین جهت امور درمانی سنتی- جایگاه cng 1398/06/17 1398/06/24
واگذاری اجاره بخش رادیولوژی درمانگاه تخصصی دندانپزشکی 1398/06/16 1398/06/23
واگذاری خدمات دارویی برنامه بیمه روستایی و پزشک خانواده شبکه بهداشت و درمان 1398/06/14 1398/06/23
واگذاری بخش فیزیوتراگی مرکز آموزشی درمانی مستقل 1398/06/12 1398/06/21
واگذاری به صورت اجاره مکانی به متراژ 7 مترمربع جهت فروش تجهیزات توانبخشی 1398/06/12 1398/06/17
واگذاری جهت بهره برداری از قسمتهای درمانی توانبخشی 1398/06/12 1398/06/24
مزایده واگذاری فضای تزریفات و پانسمان 1398/06/11 رجوع به آگهی
اجاره مغازه با کاربری عینک فروشی به متراژ 17 مترمربع 1398/06/11 رجوع به آگهی
اجاره محل و تجهیزات و واگذاری مدیریتی ارائه خدمات متادون درمانی 1398/06/11 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 351