مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده واگذاری 4 خط سامانه 2020 جهت پاسخگویی و فروش اینترنت 1401/02/26 1401/02/29
مزایده واگذاری خدمات سیمکارت 1401/02/24 1401/02/25
مزایده فروش خط موبایل 1401/02/18 1401/02/28
مزایده اقلام ضایعات دوره ای ، اقلام راکد غیر تولیدی، خطوط تلفن همراه واقلام ضایعات 1401/02/18 1401/02/21
مزایده دو خط تلفن 1401/02/17 1401/02/28
مزایده فروش خط تلفن همراه 1401/02/15 1401/02/27
مزایده فروش یک خط تلفن 1401/02/15 1401/02/28
مزایده فروش یک فقره سیم کارت تلفن همراه 1401/02/15 1401/02/28
مزایده فروش یک فقره سیم کارت تلفن همراه کارکرده 1401/02/15 1401/02/27
مزایده فروش 2 عدد سیمکارت همراه اول کارکرده 1401/02/15 1401/02/27
مزایده فروش حق امتیاز و اشتراک دو رشته تلفن همراه 1401/02/13 1401/02/25
مزایده فروش حق امتیاز و اشتراک تلفن همراه 1401/02/13 1401/02/20
مزایده یک خط تلفن همراه اول 1401/02/12 1401/02/25
مزایده فروش یک خط تلفن همراه 1401/02/12 1401/02/25
مزایده فروش گوشی تلفن همراه 1401/02/12 1401/02/26
مزایده فروش خطوط همراه اول 1401/02/12 1401/02/24
مزایده سیم کارت تلفن همراه کارکرده 1401/02/12 1401/02/28
مزایده فروش سیم کارت دائمی تلفن همراه اول 1401/02/12 1401/02/20
مزایده خط تلفن همراه 1401/02/12 1401/02/25
مزایده فروش تعداد 5 سیم کارت همراه اول دایمی 1401/02/12 1401/02/19
صفحه 1 از 542