مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده اجاره سوله، محوطه ، ساختمانهای اداری تاسیسات و نگهبانی 1400/04/20 1400/04/27
مزایده اجاره سوله، محوطه ، ساختمانهای اداری تاسیسات و نگهبانی 1400/04/17 1400/04/27
مزایده اجاره ۳۰ واحد کارگاهی به مساحت ۶۰ مترمربع و ۴ واحد کارگاهی به مساحت ۱۲۰ مترمربع 1400/04/12 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری کارخانه بیوکمپوست و جمع آوری مواد قابل بازیافت محل کارخانه پردازش 1400/04/08 رجوع به آگهی
مزایده اجاره هزار متر از زمین سایت دانشگاه جهت کارگاه بلوک زنی 1400/04/08 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری کارخانه به صورت اجاره 1400/04/08 رجوع به آگهی
مزایده اجاره زمین به مساحت ۳۰۰۰ متر و ۴ باب سوله در مجموع به مساحت ۳۵۵۰ متر مربع 1400/04/08 رجوع به آگهی
مزایده فروش خط تولید سرونیک قوطی - ورق 1400/04/06 رجوع به آگهی
مزایده تخریب سوله سرویس بهداشتی 1400/04/07 رجوع به آگهی
مزایده اجاره سوله 1400/04/07 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری به صورت اجاره سوله های زندان 1400/04/07 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری یک قطعه زمین به صورت اجاره جهت احداث کارخانه یخ در شهر 1400/04/06 رجوع به آگهی
مزایده اجاره یک قطعه زمین با کاربری صنعتی جهت احداث کارخانه - مساحت عرصه 1804/6 متر مربع - ششدانگ 1400/04/06 رجوع به آگهی
مزایده اجاره تجهیزات کارگاه چرم 1400/04/06 رجوع به آگهی
مزایده فروش قطعه زمین به مساحت 1000 مترمربع تحت پلاک ثبتی 751 فرعی از 2713 اصلی با کاربری کارگاهی 1400/04/06 رجوع به آگهی
مزایده تعدادی غرفه تعمیرگاهی 1400/04/06 رجوع به آگهی
مزایده سوله 1400/04/06 رجوع به آگهی
مزایده فروش ششدانگ پلاک 1400/04/05 رجوع به آگهی
مزایده اجاره یک قطعه زمین با کاربری صنعتی جهت احداث کارخانه یخ 1400/04/05 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری تعدادی از فضاهای موجود خود (قابل استفاده جهت مشاغل مختلف نظیر آشپزخانه، کارگاه تولیدی و...) 1400/04/05 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 152