مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده مجوز بهره برداری از سامانه - نگهداری و بهره برداری از یک باب سردخانه نگهداری اجساد 1400/04/22 1400/05/02
مزایده حضوری معدن دفن زباله شهرداری بهره برداری، جمع آوری و تفکیک زباله وجمع آوری ضایعات 1400/04/22 1400/04/28
مزایده واگذاری عملیات تفکیک پسماند خشک از مبدا 1400/04/19 1400/04/31
مزایده حراج حضوری انجام عملیات جمع آوری پسماندهای خشک قابل بازیافت معابر اصلی 1400/04/14 1400/04/19
مزایده انجام عملیات جمع آوری پسماندهای خشک قابل باریافت معابر اصلی 1400/04/13 رجوع به آگهی
مزایده جمع آوری پسماند غذایی و ضایعات و اجرای طرح تفکیک از مبداء 1400/04/13 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری عملیات تفکیک پسماند خشک از مبدا 1400/04/12 1400/04/31
مزایده فروش پساب تصفیه خانه فاضلاب 1400/04/12 1400/04/17
مزایده تفکیک اولیه زباله و جمع آوری ضایعات قابل بازیافت شهر 1400/04/12 1400/04/14
مزایده جمع آوری پسماند خشک قابل تفکیک از مبدأ 1400/04/10 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری امورات تفکیک زباله از مبدا سطح شهر به مدت ۳ سال به صورت اجاره 1400/04/09 1400/04/27
مزایده واگذاری منافع حاصل از جمع آوری و تملک مواد خشک از کلیه مبادی پسماند در سطح شهر 1400/04/09 رجوع به آگهی
مزایده فروش پساب تصفیه خانه فاضلاب 1400/04/10 رجوع به آگهی
مزایده جمع آوری نخاله های ساختمانی 1400/04/09 رجوع به آگهی
مزایده عملیات راهبری و بهره برداری از خط پردازش پسماندهای عادی کارخانه بازیافت پسماند خشک 1400/04/09 1400/04/22
مزایده انجام عملیات جمع آوری پسماندهای خشک قابل بازیافت معابر اصلی 1400/04/09 رجوع به آگهی
مزایده فروش یکدستگاه سطل شور مکانیزه معیوب 1400/04/09 رجوع به آگهی
مزایده فروش مواد بازیافتی و اقلام ضایعاتی موجود در سایت بازیافت 1400/04/09 1400/04/15
مزایده عملیات تفکیک از مبدا و جمع آوری پسماند خشک 1400/04/09 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری موارد ذیل - مزایده کارواش اتوبوسی و - مزایده یک قطعه زمین و ... 1400/04/09 1400/04/21
صفحه 1 از 207