مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده واگذاری یک باب ساختمان مسکونی- یک باب سوله بمساحت 870 مترمربع - یک باب مغازه 1401/02/27 1401/02/26
مزایده فروش پساب تصفیه خانه فاضلاب 1401/02/26 1401/02/25
مزایده فروش خاک ناشی از حفر سلول بهداشتی زباله 1401/02/24 1401/02/24
مزایده پساب تصفیه خانه فاضلاب 1401/02/24 1401/02/25
مزایده واگذاری انجام کلیه امورات مربوط به ساماندهی و مدیریت تفکیک پسماندهای سطح شهر به منظور عرضه خدمات 1401/02/24 1401/02/28
مزایده فروش حدود 55 تن ( معادل 55.000 کیلوگرم ) پسماندهای جامد کف کوره نیروگاه 1401/02/22 1401/02/17
مزایده اجاره خدمات تفکیک زباله از مبدأ در سطح شهر و تفکیک و دفن زباله های عادی در محل دفن زباله شهر ـ اجاره 5 واحد غرفه های تجاری 1401/02/21 1401/02/24
مزایده فروش پساب تصفیه خانه 1401/02/20 1401/02/25
مزایده محل جمع آوری و انتقال زباله ها 1401/02/20 1401/02/28
مزایده فروش حدود 55 تن معادل 55.000 کیلوگرم پسماندهای جامد کف کوره نیروگاه 1401/02/19 1401/02/24
مزایده تفکیک پسماندهای خشک از مبدا در محدوده قانونی شهر 1401/02/18 1401/02/26
مزایده واگذاری تفکیک پسماندهای خشک از مبدا در محدوده قانونی شهر 1401/02/18 1401/02/26
مزایده واگذاری جمع آوری پسماندهای خشک شهری و ضایعات 1401/02/18 1401/02/20
مزایده فروش خاک ناشی از حفر سلول بهداشتی زباله 1401/02/17 1401/02/24
مزایده عملیات جداسازی ، تفکیک پسماند خشک ، حفر کانال و دفن زباله سایت زباله (کویز) 1401/02/17 1401/02/17
مزایده فروش حدود 55 تن معادل 55.000 کیلوگرم پسماندهای جامد کف کوره نیروگاه 1401/02/17 1401/02/24
مزایده واگذاری بازیافت زباله های خشک و قابل تفکیک زباله 1401/02/15 1401/02/10
مزایده واگذاری عملیات جمع آوری مواد قابل باریافت 1401/02/15 1401/02/28
مزایده واگذاری محل دفنگاه زباله 1401/02/12 1401/02/24
مزایده حق امتیاز و جمع آوری تمامی پسماند های خشک 1401/02/12 1401/02/24
صفحه 1 از 242