مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری امتیاز جمع آوری و تفکیک پسماند خشک 1398/11/23 1398/11/27
فروش پسماند خشک جمع آوری شده از مناطق پنجگانه 1398/11/21 1398/11/15
جمع آوری پسماند خشک و تفکیک زباله از مبدا 1398/11/21 1398/11/24
واگذاری اجرای طرح تفکیک از مبدا و جمع آوری اقلام خشک بازیافتی سطح شهرستان (هوشمند و فیزیکی به صورت ت... 1398/11/19 1398/11/28
واگذاری امتیار جمع آوری و تفکیک پسماند خشک از مبدا و مرکز دفن پسماند در محدوده قانونی شهر 1398/11/16 1398/11/27
فروش پسماند خشک جمع آوری شده از مناطق پنجگانه 1398/11/15 1398/11/15
واگذاری اجرای طرح تفکیک از مبدا و جمع آوری اقلام خشک بازیافتی(هوشمند و فیزیکی به صورت تلفیقی) به مدت... 1398/11/12 1398/11/28
واگذاری امور مربوط به تفکیک و پردازش زباله مرکز پردازش و امحا زباله 1398/11/10 رجوع به آگهی
اجاره سکوی زباله 1398/11/08 1398/11/17
واگذاری عملیات تفکیک در مبدا و جمع آوری پسماند خشک 1398/11/08 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 310