مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری حق امتیاز بهره برداری و جمع آوری پسماندهای خشک 1397/12/28 1398/01/15
واگذاری حق امتیاز بهره برداری و جمع آوری پسماندهای خشک منطقه هشت بجز ایستگاه های ثابت مبادله پسماند... 1397/12/27 1398/01/20
واگذاری جمع آوری و حمل مواد قابل بازیافت شهر 1397/12/20 1397/12/23
واگذاری حق امتیاز بهره برداری و جمع آوری پسماندهای خشک منطقه دو 1397/12/20 1398/01/20
واگذاری حق امتیاز بهره برداری و جمع آوری پسماندهای خشک منطقه ( بجز ایستگاه های ثابت مبادله پسماند خش... 1397/12/20 رجوع به آگهی
واگذاری حق امتیاز بهره برداری و جمع آوری پسماندهای خشک 1397/12/20 رجوع به آگهی
واگذاری حق امتیاز بهره برداری و جمع آوری پسماندهای خشک 1397/12/20 رجوع به آگهی
واگذاری انجام عملیات پردازش و استحصال پسماندهای خشک با استفاده از خطوط mrf 1397/12/19 1397/12/28
واگذاری عملیات جمع آوری پسماندهای خشک 1397/12/19 1397/12/20
واگذاری جمع آوری نخاله های ساختمانی در سطح شهر 1397/12/19 1397/12/27
صفحه 1 از 240