مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده دو قطعه زمین 1400/05/04 1400/05/05
مزایده فروش نه قطعه زمین (کاربری: فضای سبز ، جهانگردی، زراعی آبی) 1400/05/03 1400/05/06
مزایده فروش املاک بصورت مزایده - نوع ملک ساختمان و زمین - کاربری مسکونی 1400/05/03 1400/05/05
مزایده فروش یک پلاک زمین با کاربری مسکونی 1400/04/28 1400/04/31
مزایده فروش تعدادی قطعه پلاک زمین با کاربری مسکونی واقع 1400/04/28 1400/05/03
مزایده فروش تعداد 2 قطعه از املاک خود 1400/04/28 1400/04/14
مزایده تعدادی از املاک تجاری و مسکونی و... 1400/04/28 1400/05/05
مزایده - زمین به مساحت ۲۶۹/۴۱ مترمربع - - یک قطعه زمین به مساحت ۲۶۷/۰۴ مترمربع 1400/04/27 1400/05/05
مزایده فروش یک قطعه زمین مسکونی 1400/04/26 1400/04/29
مزایده فروش تعدادی از املاک خود، با کاربری تجاری ، مسکونی و تجاری اداری 1400/04/22 1400/04/29
مزایده فروش اموال غیر منقول 1400/04/27 1400/04/29
مزایده فروش تعدادی قطعه پلاک زمین با کاربری مسکونی 1400/04/27 1400/05/03
مزایده یک قطعه زمین با کاربری مسکونی به مساحت 10351 متر مربع ازمساحت کل 37156 متر مربع 1400/04/26 1400/04/29
مزایده فروش تعداد املاک با کاربری مسکونی/ تجاری/اداری 1400/04/26 1400/05/02
مزایده فروش املاک و مستغلات زمین با مساحت 358/18 مترمربع 1400/04/26 1400/05/06
مزایده فروش تعدادی از املاک 1400/04/26 1400/05/05
مزایده زمین با کاربری مسکونی 1400/04/26 1400/05/04
مزایده زمین به مساحت ۱۰.۹۸۵ مترمربع 1400/04/26 1400/05/06
مزایده فروش 5 پلاک زمین مسکونی 1400/04/24 1400/04/31
مزایده فروش املاک و مستغلات 1400/04/24 1400/05/05
صفحه 1 از 1809