مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش قطعه زمین بصورت کانال متروکه (صرفا حهت الحاق به املاک مجاور) به مساحت 50 مترمربع با کاربری مسکو... 1399/10/30 1399/11/02
یک قطعه زمین 1399/10/30 1399/10/30
واگذاری قطعه زمین مسکونی 1399/10/29 1399/11/02
فروش 1 قطعه از زمین 1399/10/27 1399/10/29
فروش قطعه زمینی با کاربری مسکونی - قطعه زمینی با کاربری آموزشی 1399/10/27 1399/11/04
فروش شش دانگ عرصه تعداد۲ قطعه زمین با کاربری مسکونی 1399/10/27 1399/10/29
فروش زمین های خدماتی تعاونی مسکن 1399/10/25 1399/11/01
فروش شش دانگ عرصه تعداد۲ قطعه زمین با کاربری مسکونی 1399/10/25 1399/10/29
فروش زمین به شماره پلاک ثبتی 3760/53 به مساحت 1559/94 مترمربع 1399/10/25 1399/10/27
فروش 24 قطعه زمین مسکونی تحت اختیار خود 1399/10/24 1399/10/30
صفحه 1 از 2807