مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش املاک مازاد صنایع گونی بافی و منزل مسکونی و تجاری و ساختمان اداری مسکونی و مسکونی و زمین مزروعی... 1398/06/30 1398/06/30
فروش ملک مساحت عرصه 180مترمربع- مساحت اعیان 231 مترمربع- مساحت مفید اداری 210مترمربع- 1398/06/26 1398/06/30
فروش املاک مازاد صنایع گونی بافی و منزل مسکونی و تجاری و ساختمان اداری مسکونی و مسکونی و زمین مزروعی... 1398/06/25 1398/06/30
فروش زمین با کاربری مسکونی - مساحت 200/50 مترمربع - قیمت پایه 5.213.000.000 ریال و ... 1398/06/25 1398/06/28
فروش یک دستگاه آپارتمان مسکونی به متراژ 73 مترمربع 16 سال ساخت 1398/06/25 1398/06/31
مزایده اموال تملیکی و مازاد (اموال منقول و غیر منقول) 1398/06/25 1398/06/28
فروش شش دانگ عرصه تعداد 6 قطعه زمین با کاربری مسکونی 1398/06/20 1398/06/20
فروش خانه های سازمانی 1398/06/24 1398/06/28
9 رقبه از املاک تملیکی مازاد بر نیاز خود 1398/06/23 1398/06/31
فروش دو قطعه پلاک مسکونی 1398/06/23 1398/06/30
صفحه 1 از 3174