مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش یک قطعه زمین به مساحت تقریبی 4799 مترمربع با بنای احداثی 1399/03/11 1399/03/13
فروش یک قطعه ملک مازاد به مساحت 12181/85 1399/03/10 1399/03/13
فروش یک قطعه ملک مازاد به مساحت 12181/85 1399/03/08 1399/03/13
یک باب منزل مسکونی به مساحت 151/41 مترمربع عرصه و ..... 1399/03/01 1399/03/12
فروش دو باب منزل مسکونی 1399/03/06 1399/03/10
فروش یک واحد آپارتمان مسکونی واقع در طبقه دوم (شامل همکف مسکونی +طبقه اول مسکونی +طبقه دوم مسکونی )... 1399/03/01 1399/03/13
فروش ششدانگ یک باب منزل مسکونی دارای ساختمانی قدیمی با قدمت بالای 50 سال ساخت با متراژ 70 متر مربع ا... 1399/03/02 1399/03/13
فروش یک واحد مسکونی به متراژ 150 مترمربع 1399/03/01 1399/03/08
فروش یک دانگ و نیم از شش دانگ ملک ساختمان مسکونی  دارای  زیر بنای حدود 40 متر مربع و مجموع 120 متر م... 1399/02/31 1399/03/13
یک دستگاه آپارتمان مسکونی به مساحت 62/ 135 مترمربع و .... 1399/02/31 1399/03/11
صفحه 1 از 6242