مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش املاک بصورت مزایده - نوع ملک ساختمان و زمین - کاربری مسکونی 1400/05/03 1400/05/05
مزایده فروش تعداد 2 قطعه املاک 1400/05/02 1400/04/14
مزایده ۳ واحد آپارتمان مسکونی 1400/04/29 1400/05/06
مزایده فروش املاک مازاد - ملک سرقفلی کاربری بانک اعیان 158.75 مترمربع 1400/04/28 1400/05/03
مزایده فروش تعداد 2 قطعه از املاک خود 1400/04/28 1400/04/14
مزایده فروش املاک و مستغلات 1400/04/28 1400/05/05
مزایده تعدادی از املاک تجاری و مسکونی و... 1400/04/28 1400/05/05
مزایده فروش املاک مستغلات 1400/04/28 1400/05/03
مزایده فروش املاک و مستغلات - مساحت ۱۵۱/۷۵ مترمربع - مساحت ۱۴۴/۴۸ مترمربع- مساحت ۱۵۴/۱۲ - دارای انباری و پارکینگ و... 1400/04/27 1400/04/29
مزایده فروش تعدادی از املاک خود، با کاربری تجاری ، مسکونی و تجاری اداری 1400/04/22 1400/04/29
مزایده فروش ششدانگ یک باب خانه اندرونی ششدانگ یک دستگاه عمارت 1400/04/26 1400/05/05
مزایده فروش شش دانگ عرصه واعیان یک باب ساختمان عرصه 203 متر مربع 1400/04/26 1400/05/04
مزایده فروش ملک به مساحت دویست و چهل و نه متر و سی و چهار سانتی متر و مساحت اعیان 109 متر نوع کاربری مسکونی 1400/04/26 1400/05/05
مزایده فروش - ملک 1400/04/27 1400/04/31
مزایده فروش تعداد املاک با کاربری مسکونی/ تجاری/اداری 1400/04/26 1400/05/02
مزایده فروش تعدادی از املاک 1400/04/26 1400/05/05
مزایده فروش املاک 1400/04/26 1400/05/06
مزایده فروش املاک مازاد 1400/04/23 1400/05/06
مزایده فروش املاک تملیکی و مازاد 1400/04/24 1400/05/02
مزایده واگذاری املاک و اموال مازاد 1400/04/24 1400/05/04
صفحه 1 از 5765