مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده واگذاری اراضی با کاربری مسکونی 1401/02/31 1401/02/27
مزایده یک دستگاه آپارتمان 1401/02/30 1400/09/27
مزایده ششدانگ یک قطعه زمین 1401/02/30 1401/02/20
مزایده فروش املاک و مستغلات 1401/02/27 1401/02/31
مزایده ساختمان  موصوف دارای سازه از نوع اسکلت فلزی بمساحت حدود 69متر مربع دارای یک خواب و نشیمن و آشپزخانه و سرویس بهداشتی و حمام بوده و دربها و پنجره های و فلزی ،سیستم گرمایش بخاری گازی و سرمایش کولر... 1401/02/26 1401/02/18
مزایده فروش بهاره املاک 1401/02/26 1401/02/29
مزایده فروش پلاک 1401/02/25 1401/02/25
مزایده فروش بهاره املاک 1401/02/25 1401/02/29
مزایده واگذاری تعدادی از قطعه / پلاک با کاربری زمین مسکونی و کارگاهی 1401/02/25 1401/02/26
مزایده فروش قطعاتی از املاک خود 1401/02/25 1401/02/29
مزایده فروش تعداد 2 قطعه از املاک مسکونی 1401/02/24 1401/02/31
مزایده شش دانک دانگ منزل مسکونی بمساحت  400متر مربع با زیر بنای 100متر مربع اعیانی که پلاک مزبوردارای با پوشش سقف چوبی و دیوار 35 سانتی دارای اب و برق 1401/02/24 1401/02/21
مزایده واگذاری تعدادی از قطعات در سطح شهر 1401/02/24 1401/02/27
مزایده فروش ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی 1401/02/24 1401/02/26
مزایده فروش املاک 1401/02/22 1401/02/24
مزایده فروش تعداد 2 قطعه از املاک مسکونی 1401/02/22 1401/02/31
مزایده واگذاری برج های مسکونی ساحلی 1401/02/22 1401/02/28
مزایده فروش سه دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان زمین طلق به مساحت 192 متر مربع کاربری مسکونی 1401/02/21 1401/02/26
مزایده ساختمان مسکونی در دو طبقه و 4 دهانه مغازه 1401/02/21 1401/02/26
مزایده فروش املاک 1401/02/20 1401/02/28
صفحه 1 از 7920