مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش 13 قطعه باقی مانده از 15 قطعه زمین با کاربری مسکونی تجاری 1401/02/27 1401/02/29
مزایده عمومی قطعات زمین ( تعداد 8 قطعه زمین) 1401/02/27 1401/02/29
مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری تجاری مسکونی به مساحت 220 مترمربع 1401/02/27 1401/02/26
مزایده فروش بهاره املاک 1401/02/26 1401/02/29
مزایده قطعات باقی مانده زمین 1401/02/26 1401/02/29
مزایده فروش بهاره املاک 1401/02/26 1401/02/29
مزایده فروش بهاره املاک 1401/02/25 1401/02/29
مزایده فروش زمین (کاربری مسکونی ـ تجاری) 1401/02/25 1401/02/28
مزایده فروش 17 قطعه زمین 1401/02/25 1401/02/25
مزایده قطعات باقی مانده زمین 1401/02/24 1401/02/29
مزایده دو قطعه زمین به مساحت 184 متر 1401/02/24 1401/02/29
مزایده نسبت به فروش 2 قطعه زمین تفکیکی با کاربری تجاری و مسکونی 1401/02/24 1401/02/29
مزایده واگذاری اراضی با کاربری تجاری 1401/02/22 1401/02/27
مزایده فروش تعدادی از املاک و اراضی با کاربری های مختلف 1401/02/22 1401/02/27
مزایده فروش تعدادی از املاک و اراضی با کاربری های مختلف 1401/02/22 1401/02/27
مزایده واگذاری زمین تجاری - خدماتی 1401/02/22 1401/02/29
مزایده واگذاری یک قطعه زمین تجاری به مساحت 141.93 مترمربع 1401/02/21 1401/02/29
مزایده یک قطعه زمین با کاربری تجاری 1401/02/21 1401/02/26
مزایده فروش قطعات زمین 1401/02/21 1401/02/24
مزایده فروش املاک 1401/02/20 1401/02/28
صفحه 1 از 1333