مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش 4 قطعه زمین تجاری واقع در خیابان کمربندی 1399/11/04 1399/11/04
فروش قطعات تجاری (بازار سنتی - حاشیه میدان) - منزل مسکونی - اجاره عمارت (بوم گردی) 1399/11/01 1399/10/25
یک قطعه زمین 1399/10/30 1399/10/30
فروش یک قطعه زمین با کاربری تجاری - گردشگری 1399/10/29 1399/11/06
فروش 1 قطعه از زمین 1399/10/27 1399/10/29
فروش 4 قطعه زمین تجاری 1399/10/27 1399/11/04
فروش تعداد 1 پلاک زمین دولتی با کاربری تجاری 1399/10/25 1399/10/29
فروش زمین های خدماتی تعاونی مسکن 1399/10/25 1399/11/01
فروش قطعات تجاری ـ فروش منزل مسکونی ـ اجاره عمارت 1399/10/25 1399/10/25
فروش زمین به شماره پلاک ثبتی 3760/53 به مساحت 1559/94 مترمربع 1399/10/25 1399/10/27
صفحه 1 از 1508