مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش تعداد 10 قطعه زمین 1398/06/31 1398/06/26
فروش بخشی از زمین های کارخانه کاغذ سازی 1398/06/26 1398/06/31
فروش زمین با کاربری مسکونی - مساحت 200/50 مترمربع - قیمت پایه 5.213.000.000 ریال و ... 1398/06/25 1398/06/28
فروش زمین با کاربری مسکونی - تجاری - شهربازی و رستوران - زمین 1398/06/25 1398/06/31
فروش تعداد 10 قطعه زمین 1398/06/24 1398/06/26
فروش تعدادی از املاک ( زمین با کاربری مسکونی - خدماتی- تجاری ) 1398/06/24 1398/06/28
9 رقبه از املاک تملیکی مازاد بر نیاز خود 1398/06/23 1398/06/31
فروش زمین های تجاری 1398/06/23 1398/06/30
فروش زمین با کاربری مسکونی - تجاری - شهربازی و رستوران - زمین 1398/06/23 1398/06/31
یک قطعه زمین به مساحت 2884 مترمربع با امتیاز کاربری اداری، تجاری 1398/06/23 1398/06/27
صفحه 1 از 592