مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش دو واحد تجاری و دو پلاک کارگاهی 1400/05/06 1400/05/05
مزایده فروش واحد تجاری و 2 پلاک کارگاهی خود 1400/05/05 1400/05/05
مزایده فروش املاک بصورت مزایده - نوع ملک ساختمان و زمین - کاربری مسکونی 1400/05/03 1400/05/05
مزایده توقیف یکباب واحد تجاری در طبقه اول ساختمان در حال احداث متروپل دارای 12 طبقه که مطابق با طرح آتی مشتمل بر طبقات تجاری 1400/04/28 1400/05/06
مزایده توقیف ملک تجاری به متراژ 24/99 متر مربع ( ملک در طبقه سوم –پوشش کف و دیوارها سرامیک درب ورودی شیشه سکوریت و ... 1400/04/28 1400/05/06
مزایده فروش ملک ششدانگ مشاع از یک باب نانوایی به صورت یک واحد نانوایی بربری به مساحت 73 مترمربع 1400/04/27 1400/05/06
مزایده فروش املاک مازاد - ملک سرقفلی کاربری بانک اعیان 158.75 مترمربع 1400/04/28 1400/05/03
مزایده فروش املاک و مستغلات 1400/04/28 1400/05/05
مزایده تعدادی از املاک تجاری و مسکونی و... 1400/04/28 1400/05/05
مزایده فروش یک باب واحد تجاری 1400/04/28 1400/04/28
مزایده پیش فروش دو باب واحد تجاری 1400/04/28 1400/04/28
مزایده فروش املاک 1400/04/26 1400/05/02
مزایده فروش تعدادی از املاک خود، با کاربری تجاری ، مسکونی و تجاری اداری 1400/04/22 1400/04/29
مزایده فروش سرقفلی تعداد محدودی از واحدها 1400/04/26 1400/05/03
مزایده فروش تعداد املاک با کاربری مسکونی/ تجاری/اداری 1400/04/26 1400/05/02
مزایده فروش تعدادی از املاک 1400/04/26 1400/05/05
مزایده فروش یک واحد تجاری و واگذاری 3 غرفه به صورت سرقفلی 1400/04/26 1400/05/05
مزایده فروش املاک با کاربری صنایع ـ کاربری تجاری 1400/04/24 1400/04/26
مزایده فروش املاک مازاد 1400/04/23 1400/05/06
مزایده فروش املاک تملیکی و مازاد 1400/04/24 1400/05/02
صفحه 1 از 2009