مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش املاک مازاد صنایع گونی بافی و منزل مسکونی و تجاری و ساختمان اداری مسکونی و مسکونی و زمین مزروعی... 1398/06/30 1398/06/30
فروش ملک مساحت عرصه 180مترمربع- مساحت اعیان 231 مترمربع- مساحت مفید اداری 210مترمربع- 1398/06/26 1398/06/30
فروش املاک مازاد صنایع گونی بافی و منزل مسکونی و تجاری و ساختمان اداری مسکونی و مسکونی و زمین مزروعی... 1398/06/25 1398/06/30
مزایده اموال تملیکی و مازاد (اموال منقول و غیر منقول) 1398/06/25 1398/06/28
فروش املاک مازاد با کاربری مسکونی، تجاری و اداری و صنعتی، کشاورزی، دامداری و خدماتی 1398/06/20 1398/06/27
فروش یک باب انباری  قدیمی بمساحت حدود-/60مترمربع 1398/06/20 1398/06/31
تعدادی از پلاکهای کارگاهی و تجاری 1398/06/20 1398/06/30
فروش املاک 1398/06/20 1398/06/30
فروش واحدهای تجاری شهرداری (10 مورد مغازه) 1398/06/20 1398/06/23
واگذاری یک قطعه (قطعه شماره 16) زمین ملکی شهرداری و دو باب مغازه (قطعات شماره 10 و 50) 1398/06/20 1398/06/28
صفحه 1 از 1178