مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش بهاره املاک 1401/02/26 1401/02/29
مزایده قطعات باقی مانده زمین 1401/02/26 1401/02/29
مزایده فروش بهاره املاک 1401/02/26 1401/02/29
مزایده فروش بهاره املاک 1401/02/25 1401/02/29
مزایده اجاره ملک 1401/02/24 1401/02/26
مزایده قطعات باقی مانده زمین 1401/02/24 1401/02/29
مزایده واگذاری زمین تجاری ـ خدماتی 1401/02/21 1401/02/31
مزایده فروش تعداد 5 قطعه از زمین های خود 1401/02/21 1401/02/29
مزایده فروش تعدادی از املاک 1401/02/20 1401/02/24
مزایده فروش ششدانگ ملک بصورت یک واحد دارای کاربری خدماتی 1401/02/19 1401/02/29
مزایده مدارس و ساختمان های قدیمی و بلا استفاده 1401/02/19 1401/02/31
مزایده فروش املاک 1401/02/18 1401/02/17
مزایده فروش اراضی تجاری، درمانی و ورزشی 1401/02/17 1401/02/17
مزایده فروش ملک مشاع یک قطعه زمین 1401/02/12 1401/02/31
مزایده فروش اراضی تجاری - واگذاری اراضی با کاربری درمانی و ورزشی 1401/02/12 1401/02/17
مزایده فروش ملک - زمین نمایشگاه کرج - کاربری گردشگاهی - عرصه 34.867/7 اعیان ندارد 1401/02/11 1401/02/18
مزایده زمین با کاربری ورزشی - زمین با کاربری خدماتی 1401/02/11 رجوع به آگهی
مزایده زمین با کاربری تفریحی 1401/02/10 رجوع به آگهی
مزایده نوع مال : زمین / نوع کاربری : آموزشی / سطح کل زمین : 2528/42 1401/02/10 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه زمین به مساحت 800 مترمربع با کاربری گردشگری-اقامتی 1401/02/09 1401/02/20
صفحه 1 از 166