مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده یک قطعه زمین با کاربری توریستی و گردشگری به مساحت 43916/82 متر مربع 1400/04/28 1400/04/31
مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری توریستی و گردشگری به مساحت 43916/82 متر مربع 1400/04/27 1400/04/31
مزایده فروش تعدادی از املاک 1400/04/26 1400/05/05
مزایده واگذاری دو قطعه زمین با کاربری تفریحی و گردشگری جهت احداث مجتمع فرهنگی و هنری 1400/04/21 1400/05/06
مزایده واگذاری (فروش) 1 قطعه زمین با کاربری فرهنگی و همچنین فروش 5 قطعه زمین 1400/04/19 1400/04/28
مزایده فروش تعدادی از املاک 1400/04/19 1400/05/05
مزایده واگذاری یک قطعه زمین با کاربری مهد کودک 1400/04/17 1400/04/28
مزایده فروش زمین به مساحت 4295.18 مترمربع با کاربری تجاری، خدماتی و دارای سند ۶ دانگ - مغازه به مساحت 26 مترمربع با کاربری مسکونی 1400/04/17 رجوع به آگهی
مزایده فروش ششدانگ عرصه واعیان پلاک به مساحت 2605/93 مترمربع با کاربری آموزشی 1400/04/16 رجوع به آگهی
مزایده قطعه زمین به مساحت 16620 مترمربع - قطعه زمین به مساحت 9714 مترمربع - قطعه زمین به مساحت 22695 مترمربع - خانه مسکونی 1400/04/15 رجوع به آگهی
مزایده یک قطعه زمین واقع در روستا به مساحت 12000 متر مربع دارای حدودات اربعه- اعیانی موجود بر روی عرصه موصوف شامل 16 اصله درخت گردو مثمر با رشد 1400/04/15 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری یک قطعه زمین با کاربری ورزشی تحت پلاک ثبتی ۵۷ فرعی از ۳۳ اصلی بخش ۱۴ 1400/04/16 رجوع به آگهی
مزایده زمین ورزشی با عرصه 4350.56 1400/04/16 رجوع به آگهی
مزایده زمین با کاربری توریستی عرصه 30000 مترمربع 1400/04/16 1400/04/28
مزایده فروش ملک به پلاک ثبتی شماره 28701 فرعی از 74 اصلی به مساحت یکهزار متر مربع 1400/04/15 1400/05/06
مزایده - زمین و سوله - کاربری توریستی - مساحت عرصه ۵۲۰۵- 1400/04/15 رجوع به آگهی
مزایده فروش شش دانگ دو قطعه زمین، کاربری هر دو پلاک بصورت پارک کودک 1400/04/14 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری محل مهدکودک 1400/04/13 1400/04/21
مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد بر نیاز 1400/04/15 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک تملیکی و مازاد بر نیاز 1400/04/14 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 120