مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش سه قطعه زمین و ساختمان 1399/10/29 1399/11/07
فروش تعدادی از املاک 1399/10/27 1399/11/07
فروش قطعه زمینی با کاربری مسکونی - قطعه زمینی با کاربری آموزشی 1399/10/27 1399/11/04
فروش سه قطعه زمین و ساختمان با کاربری ورزشی آموزشی - تجاری مسکونی - مسکونی 1399/10/25 1399/11/07
یک باب ساختمان مسکونی - تجاری با مساحت عرصه تقریبی 293 مترمربع تفکیکی از یک عرصه 577 مترمربعی پس از... 1399/10/21 1399/11/06
واگذاری ساختمان دبستان 1399/10/20 1399/10/29
فروش قطعه زمینی با کاربری مسکونی - قطعه زمینی با کاربری آموزشی 1399/10/20 1399/11/04
فروش تعدادی از املاک سرقفلی مغازه - واحد خدماتی - سرقفلی واحد تجاری - یک قطعه زمین تجاری - خدماتی... 1399/10/20 1399/11/07
واگذاری ساختمان دبستان 1399/10/17 1399/10/29
فروش ساختمان با کاربری آموزشی 1399/10/17 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 178