مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش نه قطعه زمین (کاربری: فضای سبز ، جهانگردی، زراعی آبی) 1400/05/03 1400/05/06
مزایده فروش نه قطعه زمین 1400/05/02 1400/05/06
مزایده قطعه زمین به مساحت 16620 مترمربع - قطعه زمین به مساحت 9714 مترمربع - قطعه زمین به مساحت 22695 مترمربع - خانه مسکونی 1400/04/15 رجوع به آگهی
مزایده فروش ششدانگ عرصه و اعیان ملک بمساحت عرصه 313 مترمربع شامل : همکف بمساحت 121 متر مربع با عملکرد دو واحد تجاری – نیم طبقه ( بالکن) بمساحت 22 متر مربع – بارشگیر بمساحت 9/40متر مربع - کاربری پلاک د... 1400/04/15 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه فضای سبز به مساحت تقریبی 1559 متر مربع 1400/04/10 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک و مستغلات شرکت عمران 1400/04/13 رجوع به آگهی
مزایده فروش ششدانگ یک قطعه زمین 1400/04/12 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری راهبری فضای سبز 1400/04/12 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک مازاد 1400/04/12 1400/04/17
مزایده فروش املاک 1400/04/09 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک مازاد 1400/04/09 1400/04/17
مزایده فروش زمین کاربری فضای سبز(ماده واحده مسکونی با قابلیت تجاری) 1400/04/09 1400/04/16
مزایده ششدانگ پلاک ثبتی ۶۷ فرعی از ۳۵۷ اصلی 1400/04/09 رجوع به آگهی
مزایده قطعه زمینی به مساحت 2500 مترمربع 1400/04/09 رجوع به آگهی
مزایده فروش قطعاتی از اراضی، معابر و جداول متروک 1400/04/06 رجوع به آگهی
مزایده فروش اموال و دارایی های ملک 1400/04/09 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک 1400/04/05 1400/04/10
مزایده فروش املاک تجاری، اداری، مسکونی و خدماتی 1400/04/08 رجوع به آگهی
مزایده فروش ۱۸ قطعه زمین 1400/04/08 رجوع به آگهی
مزایده فروش اموال غیرمنقول عرصه کارخانه با سند شش دانگ 9887 مترمربع ـ اعیانی سالنها با سقف خرپای سبک و سقف تیرآهنی 706 مترمربع ـ و.... 1400/04/03 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 23