مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
ششدانگ یک قطعه زمین جنگلی جلگه ای  بمساحت 95677/50مترمربع 1397/11/29 1397/12/02
یک باب واحدزراعی  به پلاک ثبتی 3/4398 1397/11/27 1397/10/18
فروش زمین بمساحت حدود 54500مترمربع به غرس درختان میوه از جمله زرد الو ،الو ،وانار 1397/11/25 1397/11/20
بهره برداری از زمین شالیزاری شهرداری به صورت اجاره برای دو مرحله کشت در سال 98 به مساحت 7000 مترمربع 1397/11/25 1397/11/30
فروش ششدانگ یک قطعه زمین زراعی 1397/11/21 1397/11/25
واگذاری فروش مجموعه کشت و صنعت 1397/11/18 1397/11/28
فروش املاک مازاد با کاربری تجاری مسکونی اداری - و صنعتی و کشاورزی و دامداری و خدماتی 1397/11/18 1397/11/29
فروش املاک مازاد 1397/11/18 1397/11/18
فروش زمین اداری 1397/11/17 1397/11/30
فروش زمین 1397/11/16 1397/11/24
صفحه 1 از 99