مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده یک قطعه زمین با کاربری کشاورزی به متراژ 3000 متر 1401/02/29 1400/07/12
مزایده زمین کاربری مزروعی به مساحت 3769/57 متر مربع 1401/02/27 1400/03/18
مزایده حق انتفاع سه ساله یک قطعه برکه طبیعی به مساحت 4/86 هکتار 1401/02/27 1401/02/28
مزایده فروش تعدادی از املاک و اراضی با کاربری های مختلف 1401/02/22 1401/02/27
مزایده فروش یک قطعه زمین زراعی به مساحت 19 هزار مترمربع 1401/02/21 1401/02/25
مزایده فروش املاک 1401/02/20 1401/02/28
مزایده فروش یک قطعه زمین زراعی 1401/02/20 1401/02/25
مزایده فروش تعدادی از املاک 1401/02/20 1401/02/24
مزایده فروش دو قطعه شالیزار و سه قطعه خانه باغ و زمین برای ساخت 1401/02/19 1401/02/21
مزایده فروش 5 هکتار زمین زراعی 1401/02/19 1401/02/28
مزایده فروش املاک مازاد 1401/02/19 1401/02/24
مزایده فروش املاک 1401/02/18 1401/02/17
مزایده فروش یک واحد گاوداری 1401/02/18 1401/02/28
مزایده فروش املاک 1401/02/18 1401/02/14
مزایده فروش زمین شالیزاری به مساحت 18954 مترمربع - زمین شالیزاری به مساحت 4000 مترمربع و ... 1401/02/18 1401/02/28
مزایده فروش 1.0908 سهم مشاع از ششدانگ عرصه واعیان یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 301278 مترمربع 1401/02/17 1401/02/27
مزایده فروش موازی 250 سهم مشاع از 300/000 سهم عرصه ملک بصورت یک قطعه زمین خام با کاربری کشاورزی 1401/02/15 1401/02/26
مزایده مقدار 15 سیر مشاع از 240 سیر ششدانگ واحد مرغداری با 4 واحد سالن با کاربری مرغداری ( پرورش مرغ گوشتی ) و به مساحت8250 متر مربع 1401/02/15 1401/02/28
مزایده فروش عرصه تصرفی ملک به مساحت تقریبی 3620 متر مربع که اعیانی شامل حوضچه ماهی شرقی به مساحت حدودا 1060 متر مربع و حوضچه غربی به مساحت حدودا 1250 متر مربع با مصالح دیوار بلوکی و پلاستر سیمانی و هم... 1401/02/15 1401/02/26
مزایده فروش عرصه و اعیان یک قطعه زمین (وضعیت خاص طلق) به مساحت 3627 مترمربع 1401/02/15 1401/02/27
صفحه 1 از 1538