مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش ملک با کاربری تولیدی 1399/10/29 1399/11/01
فروش سهام شرکت 1399/10/24 1399/10/30
فروش سهام شرکت 1399/10/24 1399/10/30
فروش تعدادی از املاک 1399/10/23 1399/11/07
تعدادی از اموال و املاک تملیکی و مازاد خود 1399/10/22 1399/11/04
فروش زمین 1399/10/18 1399/10/20
فروش زمین به شماره پلاک ثبتی ۳۷۶۰/۴۰۳۵ به مساحت ۱۵۴۷ مترمربع 1399/10/18 1399/10/20
فروش واحد صنعتی- عرصه ملک صنعتی به مساحت ۴۰۱۹ مترمربع - سوله صنعتی به مساحت ۲۰۰۲ مترمربع اعیانی ساخت... 1399/10/17 رجوع به آگهی
شش دانگ پلاک ثبتی دویست و هشتاد و دو فرعی از هفتاد و دو اصلی و .....مساحت ۱۴۴/۷۹ مترمربع 1399/10/17 رجوع به آگهی
فروش محل کارخانه و ماشین الات با کاربری صنعتی 1399/10/17 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 1157