مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
4 سهم از 40 سهم متعلق به محکوم علیه از سهام شرکت استخر سرپوشیده 1398/06/27 1398/06/31
فروش بخشی از زمین های کارخانه کاغذ سازی 1398/06/26 1398/06/31
مزایده اموال تملیکی و مازاد (اموال منقول و غیر منقول) 1398/06/25 1398/06/28
فروش یک قطعه زمین و سوله 1398/06/24 1398/06/31
9 رقبه از املاک تملیکی مازاد بر نیاز خود 1398/06/23 1398/06/31
فروش املاک مازاد با کاربری مسکونی، تجاری و اداری و صنعتی، کشاورزی، دامداری و خدماتی 1398/06/20 1398/06/27
تعدادی از پلاکهای کارگاهی و تجاری 1398/06/20 1398/06/30
کاربری تجاری عرصه 184 مترمربع- اعیان 834 مترمربع - کاربری صنعتی عرصه 4190/9 مترمربع- اعیان 1800مترمر... 1398/06/17 1398/06/30
فروش کارگاه - عرصه 7689 مترمربع - اعیان 3010 مترمربع و ... 1398/06/17 1398/06/28
تخصیص تعدادی قطعه زمین 1398/06/16 1398/06/27
صفحه 1 از 700