مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش اموال غیر منقول 1400/04/27 1400/04/29
مزایده فروش املاک با کاربری صنایع ـ کاربری تجاری 1400/04/24 1400/04/26
مزایده فروش 5 پلاک زمین مسکونی 1400/04/24 1400/04/31
مزایده فروش املاک شرکت - کاربری صنعتی متراژ اعیان ۳۳۶۰- عرصه ۱۶۷۰ 1400/04/21 1400/04/26
مزایده املاک و مستغلات 1400/04/22 1400/04/12
مزایده فروش 5 پلاک زمین مسکونی و 1 پلاک زمین تجاری و زمین کارگاهی 1400/04/17 1400/04/31
مزایده ششدانگ یکباب خانه ـ ششدا نگ پلاک دارای سالن اصلی (سالن تولید) به مساحت 668/34 1400/04/17 1400/04/21
مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری خدماتی - صنعتی 1400/04/14 1400/04/08
مزایده ششدانگ یک واحد مسکونی به مساحت عرصه 290 مترمربع 1400/04/13 1400/04/29
مزایده فروش ششدانگ یک قطعه زمین 1400/04/14 1400/04/28
مزایده فروش املاک و مستغلات 1400/04/12 رجوع به آگهی
مزایده فروش مجموعه تفکیکی 1400/04/12 رجوع به آگهی
مزایده فروش پلاک 1400/04/12 رجوع به آگهی
مزایده فروش پلاک شماره 33،۳۲ ،۳۱ ،۳۰ ،۲۹ ،۲۴ ،۲۳ ،۲۲ ،۲۱ ،۱ مجموعه تفکیکی 1400/04/12 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک مازاد 1400/04/12 1400/04/17
مزایده فروش زمین تجاری مسکونی - ساختمان کاربری مسکونی - ساختمان تجاری مسکونی - کارخانه تجاری - زمین زراعی 1400/04/12 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک و مستغلات 1400/04/12 رجوع به آگهی
مزایده فروش عرصه زمین در پلاک 41 اصلی از بخش 14 مساحت عرصه 6500 مترمربع دارای حدود 2000 مترمربع ابنیه و تاسیسات دامداری 1400/04/12 رجوع به آگهی
مزایده فروش کارخانه اعم از عرصه، اعیان، ماشین آلات، چاه عمیق و اثاثیه موجود خود 1400/04/10 رجوع به آگهی
مزایده فروش ششدانگ یک قطعه زمین 1400/04/12 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 684