مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش کارخانه تولید آجر ماشینی 1397/11/09 رجوع به آگهی
فروش املاک 1397/11/08 رجوع به آگهی
فروش ساختمان 1397/11/08 رجوع به آگهی
فروش یک کارخانه 1397/11/08 رجوع به آگهی
مزایده املاک با کاربری مسکونی-منزل مسکونی-هتل خانه و .... 1397/11/08 رجوع به آگهی
فروش املاک 1397/11/08 1397/11/18
فروش کارخانه تولید آجر ماشینی 1397/11/08 1397/11/18
اموال غیر منقول مازاد(واحدمسکونی- واحد صنعتی - سرقفلی ....) 1397/11/08 رجوع به آگهی
ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی با کاربری صنعتی و اعیانی 1397/11/08 رجوع به آگهی
فروش اموال و املاک تملیکی و مازاد بر نیاز 1397/11/08 1397/11/25
صفحه 4 از 527