مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش یک قطعه گاراژ به مساحت 60/326 مترمربع واعیان ساختمان مسکونی قدیمی 1401/02/18 1401/02/28
مزایده فروش یکباب کاروانسرای اندرونی و بیرونی و یکباب عمارت فوقانی و بیست و یک باب دکان متصل به هم 1401/02/13 1401/02/27
مزایده فروش ملک ششدانگ عرصه و اعیان بنای احداثی به مساحت 489.3 متر مربع 1401/02/12 1401/02/28
مزایده فروش تعداد محدودی از پارکینگ های خود 1401/02/11 1401/02/20
مزایده ملک مساحت عرصه 10059/5 مترمربع 1401/02/09 1401/02/22
مزایده فروش شش دانگ اعیانی یک باب ساختمان به صورت واحد تجاری و واحد خدماتی 1401/02/07 1401/02/20
مزایده فروش ملک مورد نظر مطابق گواهی عدم خلاف دارای یک طبقه زیر زمین با کاربرد هفت باب پارکینگ و یک باب خدماتی با مساحت 79/35 م م و پنج باب انباری و تاسیسات،طبقه همکف که در گواهی فقط کاربری راه پله قی... 1401/02/06 رجوع به آگهی
مزایده فروش یکباب منزل مسکونی - یکباب پارکینگ - زمین مزروعی دیم - محوطه مزروعی ابیزار 1401/02/05 1401/02/21
مزایده فروش ملک عرصه  واعیان  زمین به  مساحت  1800  متر  مربع 1401/02/03 رجوع به آگهی
مزایده ششدانگ عرصه و اعیان پلاک مذکور دارای عرصه ای به مساحت 52و39 متر مربع و اعیانی به مساحت 78و36 متر مربع با کاربری پارکینگ و مشاعات در طبقه همکف و اعیانی به مساحت 52و39 متر مربع با کاربری مسکونی... 1401/01/30 1401/02/15
مزایده فروش دو ملک به مساحت عرصه 52 و 29 متر مربع و اعیانی به مساحت 78 و 36 متر مربع 1401/01/30 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری املاک 1401/01/29 رجوع به آگهی
مزایده فروش ساختمان اصلی به قدمت 15 سال با اسکلت بتونی استاندارد و نماساز از جنس سنگ مشتمل بر 4 طبقه دو واحدی به انضمام همکف با کاربری پارکینگ و انباری به مساحت 96/80 متر مربع 1401/01/29 1401/02/21
مزایده غرفه های حمل و نقلی و غیر حمل و نقلی سازمان 1401/01/26 رجوع به آگهی
مزایده فروش ششدانگ یک قطعه آپارتمان مسکونی 1401/01/25 1401/02/06
مزایده یک باب منزل مسکونی ویک باب گاراژ ـ یک باب منزل مسکونی بهمراه مغازه به متراژ288مترمربع واعیانی 128مترمربع قدیمی ویک قطعه زمین که بعنوان گاراژ وکارگاه بلوک زنی بوده به متراژ810مترمربع 1401/01/25 1401/02/20
مزایده فروش املاک - واحدها با کاربری تجاری 1401/01/18 1401/02/04
مزایده فروش ملک به مساحت 51 / 55 متر مربع ششدانگ یکدستگاه آپارتمان قطعه هشتم 1401/01/18 1401/01/28
مزایده پارکینگ کاربری پارکینگ - واحد تجاری کاربری تجاری 1401/01/17 1401/02/18
مزایده فروش ملک دارای عرصه ای به مساحت 89 و 293 مترمربع با کاربری مسکونی - ملک دارای عرصه ای به مساحت 52 و 39 مترمربع و اعیانی به مساحت 78 و 36 مترمربع با کاربری پارکینگ 1401/01/16 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 40