مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش تعدادی از املاک مازاد بر نیاز خود 1399/10/14 رجوع به آگهی
فروش تعدادی از املاک - نوع ملک اداری - کاربری اداری - نوع ملک تجاری - کاربری تجاری و.... 1399/10/13 رجوع به آگهی
اجاره پارکینگ 1399/10/11 رجوع به آگهی
واگذاری حق سرقفلی و کسب و پیشه و تجارت بانک در ملک و پارکینگ مجاور آن 1399/10/09 1399/10/10
مزایده بهره برداری، حفظ و نگهداری از پارکینگ مکانیزه 1399/10/07 رجوع به آگهی
فروش زمین به شماره پلاک صفر فرعی از 7311 اصلی بخش 34 1399/10/03 رجوع به آگهی
مزایده پارکینگ 1399/10/03 رجوع به آگهی
بهره برداری، حفظ و نگهداری از پارکینگ مکانیزه 1399/09/30 رجوع به آگهی
فروش زمین به شماره پلاک صفر فرعی از ۷۳۱۱ اصلی بخش ۳۴ 1399/09/26 رجوع به آگهی
فروش تعدادی ملک با کاربری تجاری و تعدادی پارکینگ - کاربری تجاری مساحت واحد 44.4 - کاربری تجاری مساح... 1399/09/26 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 35