مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش بخشی از اموال 1400/04/15 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد بر نیاز 1400/04/15 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک باب مغازه 1400/04/14 رجوع به آگهی
مزایده تعدادی از املاک و واحدهای تجاری - اداری و مسکونی خود 1400/04/14 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک و مستغلات شرکت عمران 1400/04/13 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک مازاد 1400/04/12 1400/04/17
مزایده فروش ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی 1/1054/5744 شماره پنج هزار و هفتصد و چهل و چهار فرعی مفروز مجزا از یک هزار و پنجاه و چهار فرعی از یک اصلی به مساحت عرصه 3406.15 مترمربع و اعیانی به مساحت 5606... 1400/04/10 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک مازاد 1400/04/09 1400/04/17
مزایده ششدانگ پلاک ثبتی ۶۷ فرعی از ۳۵۷ اصلی 1400/04/09 رجوع به آگهی
مزایده فروش قطعاتی از اراضی، معابر و جداول متروک 1400/04/06 رجوع به آگهی
مزایده فروش اموال و دارایی های ملک 1400/04/09 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری پایانه باربری، پمپ بنزین، پارکینگ، انبار، خوابگاه رانندگان، رستوران، فروشگاه و سلف سرویس به مساحت 21436.70 مترمربع 1400/04/07 1400/04/14
مزایده فروش املاک 1400/04/05 1400/04/10
مزایده فروش املاک و مستغلات 1400/04/06 رجوع به آگهی
مزایده فروش اموال غیرمنقول عرصه کارخانه با سند شش دانگ 9887 مترمربع ـ اعیانی سالنها با سقف خرپای سبک و سقف تیرآهنی 706 مترمربع ـ و.... 1400/04/03 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری حقوق استیجاری یک واحد تجاری عرصه و اعیان وقف تحت پلاک ثبتی شماره ۱۷۵۱ بخش ۴ با مساحت تقریبی ۲۴ متر مربع بانضمام ۱۱ مترمربع 1400/04/07 رجوع به آگهی
مزایده تعدادی انباری،پارکینگ، واحد تجاری و مسکونی 1400/04/07 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک کاربری مسکونی و عرصه 143/6 و اعیان 251/51 -کاربری مسکونی و اعیان 110 و ... 1400/04/07 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری پایانه باربری، پمپ بنزین، پارکینگ، انبار، خوابگاه رانندگان، رستوران، فروشگاه و سلف سرویس به مساحت 21436.70 مترمربع 1400/04/06 1400/04/14
مزایده فروش ششدانگ یک دستگاه آپارتمان به مساحت 119/75 مترمربع به انضمام ششدانگ یک واحد پارکینگ به مساحت 10/80 مترمربع 1400/04/06 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 28