مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده واگذاری یک قطعه زمین با کاربری مهد کودک 1400/04/17 1400/04/28
مزایده واگذاری یک قطعه زمین با کاربری مهد کودک 1400/04/13 1400/04/28
مزایده فروش املاک مازاد 1400/04/12 1400/04/17
مزایده واگذاری ۳ قطعه از زمین های صنعتی 1400/04/12 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک مازاد 1400/04/09 1400/04/17
مزایده واگذاری اجاره محل دندانپزشکی 1400/04/09 رجوع به آگهی
مزایده ششدانگ پلاک ثبتی ۶۷ فرعی از ۳۵۷ اصلی 1400/04/09 رجوع به آگهی
مزایده فروش ملکی با کاربری صنعتی - زمین به مساحت ۴۸۰۰ مترمربع با سند ۶ دانگ ملکی دارای ۲ سوله حدودا به مساحت ۱۷۵۰ مترمربع- ساختمان اداری به مساحت ۶۰۰ مترمربع- آزمایشگاه به مساحت ۲۰۰ مترمربع- نگهبان و... 1400/04/09 رجوع به آگهی
مزایده فروش قطعاتی از اراضی، معابر و جداول متروک 1400/04/06 رجوع به آگهی
مزایده فروش اموال و دارایی های ملک 1400/04/09 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعدادی از زمین های واقع در معابر با کاربری مسکونی، تجاری، بهداشتی و... 1400/04/07 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک 1400/04/05 1400/04/10
مزایده فروش ۱۸ قطعه زمین 1400/04/08 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک و مستغلات 1400/04/06 رجوع به آگهی
مزایده فروش اموال غیرمنقول عرصه کارخانه با سند شش دانگ 9887 مترمربع ـ اعیانی سالنها با سقف خرپای سبک و سقف تیرآهنی 706 مترمربع ـ و.... 1400/04/03 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری حقوق استیجاری یک واحد تجاری عرصه و اعیان وقف تحت پلاک ثبتی شماره ۱۷۵۱ بخش ۴ با مساحت تقریبی ۲۴ متر مربع بانضمام ۱۱ مترمربع 1400/04/07 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک کاربری مسکونی و عرصه 143/6 و اعیان 251/51 -کاربری مسکونی و اعیان 110 و ... 1400/04/07 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری املاک مازاد کاربری 1400/04/02 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک مازاد 1400/04/02 رجوع به آگهی
مزایده فروش اموال 1400/04/01 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 29