مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش ساختمان 1398/06/12 1398/06/23
فروش یکباب مغازه به مساحت 56 مترمربع با کاربری داروخانه 1398/06/11 رجوع به آگهی
فروش اموال مازاد بانک ها 1398/06/09 رجوع به آگهی
واگذاری تعدادی از املاک با کاربری خارج از محدوده خدماتی شهر-فاقد کاربری، محورها و گستره های تجاری-اد... 1398/06/06 1398/06/12
فروش تعدادی قطعه زمین با کاربری، آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و بهداشتی و تعدادی خودرو شامل: وانت پیکان،... 1398/06/06 رجوع به آگهی
فروش تعداد 1 پلاک زمین دولتی با کاربری بهداشتی درمانی ـ پلاک ثبتی 83/2020 ـ مساحت 998 متر مربع 1398/06/05 1398/06/10
واگذاری تعدادی از املاک خود بصورت اقساط بلندمدت و بدون کارمزد با کاربری زمین/مسکونی- ساختمان مخروبه/... 1398/06/04 رجوع به آگهی
فروش تعداد 1 پلاک زمین دولتی با کاربری بهداشتی درمانی ـ پلاک ثبتی 83/2020 ـ مساحت 998 متر مربع 1398/05/28 1398/06/10
فروش 5مورد ماترک  ـ 1-اراضی بایر واقع در پشت ساختمان مسکونی با مساحت 8833/7متر مربع دارای کاربری مسک... 1398/05/14 رجوع به آگهی
فروش املاک قولنامه ای مازاد بر استفاده خود 1398/05/15 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 18