مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده زمین به مساحت ۱۰.۹۸۵ مترمربع 1400/04/26 1400/05/06
مزایده فروش املاک با کاربری صنایع ـ کاربری تجاری 1400/04/24 1400/04/26
مزایده فروش املاک مازاد 1400/04/23 1400/05/06
مزایده فروش یک قطعه زمین 1400/04/23 1400/04/31
مزایده فروش یک قطعه 1400/04/23 1400/04/31
مزایده فروش دو قطعه پلاک زمین 1400/04/22 1400/05/04
مزایده فروش ملک عرصه 285.5 مترمربع 1400/04/22 1400/05/05
مزایده فروش یک قطعه زمین 1400/04/21 1400/04/27
مزایده فروش دو قطعه زمین 1400/04/20 1400/05/05
مزایده فروش املاک 1400/04/19 1400/04/31
مزایده فروش و اجاره تعدادی از املاک 1400/04/16 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری سه قواره زمین 1400/04/17 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک واحد آپارتمان با کاربری مختلط به مساحت اعیانی 30/50 مترمربع 1400/04/17 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعداد یک قطعه زمین شش دانگ به شماره 4498 فرعی از 6518 اصلی 1400/04/16 رجوع به آگهی
مزایده فروش ملک به پلاک ثبتی اعلامی 269 فرعی از 333 اصلی مفروز و مجزی از 174 عرصه به مساحت 263 متر مربع 1400/04/16 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین 1400/04/17 رجوع به آگهی
مزایده یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 122 مترمربع 1400/04/17 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین 1400/04/17 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک خود 1400/04/17 1400/04/31
مزایده فروش تعداد 8 قطعه از پلاک های ثبتی 1400/04/16 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 139