مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
کارگاه بلوک زنی تحت مالکیت خود 1399/10/16 رجوع به آگهی
فروش املاک با کاربری کارگاهی 1399/10/16 رجوع به آگهی
فروش مساحت گاراژ3260 متر مربع و... 1399/10/15 رجوع به آگهی
فروش ۸ باب انباری در مجتمع برجها 1399/10/15 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ ملک بصورت یک باب گاراژ خدمات و تعمیرات اتومبیل می باشد به مساحت عرصه 1345 مترمربع 1399/10/15 رجوع به آگهی
اجاره انبار در حومه شهر اردبیل با مشخصات اعلان شده در پیوست 1399/10/14 1399/10/18
مقدار دوپنجم از یک چهارم از یک سیزدهم سهم از ششدانگ یک باب گاراژ به شماره پلاک ثبتی ۱۸۹ و ۱۹۰- الی ۱... 1399/10/13 رجوع به آگهی
اجاره املاک- مغازه - درمانگاه - کلاس مدرسه - انبار و.. 1399/10/11 رجوع به آگهی
اجاره سه ساله زمین با کاربری صنعتی - واگذاری پنج قطعه زمین با کاربری صنعتی - واگذاری یک قطعه زمین... 1399/10/09 1399/10/20
4 سهم مشاع از 40 سهم یک دانگ مشاع از 240 سهم ششدانگ پلاک 4 فرعی از 80 اصلی (201.25 متر مربع) 1399/10/09 1399/10/24
صفحه 1 از 181