مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش تعداد 251124 سهم از 100/000/000 سهم شرکت سیمان سپهر 1398/06/15 1398/06/30
وجه الوثاقه پلاک ثبتی1592/ 2148 بخش 4 - 6دانگ یک قطعه زمین به مساحت 6950متر مربع 1398/06/06 رجوع به آگهی
فروش شش دانگ پلاک ثبتی 22/3841 بخش 7 دارای عرصه به مساحت 398/29 مترمربع بدون کاربری 1398/06/05 رجوع به آگهی
یک قطعه ملک: قطعه زمینی به مساحت 1034/90 متر مربع ششدانگ 1398/06/05 1398/06/26
5 قطعه زمین- به مساحت های 1262 متر مربع، 3738متر مربع، 1529مترمربع، 9196متر مربع و 2740متر مربع 1398/06/04 رجوع به آگهی
فروش تعداد محدودی از زمینهای مسکونی، تجاری، خدماتی، ورزشی، اموزشی، فرهنگی و کارگاهی انبار 1398/06/04 1398/06/10
یک قطعه زمین مجاورت جاده به مساحت 1000متر مربع با حدود اربعه 1398/06/03 رجوع به آگهی
واگذاری زمین های کارگاهی 1398/06/02 1398/06/11
فروش 41واحد انشعاب آب وفاضلاب (مشتمل بر 40واحد انشعاب خصوصی و1واحد عمومی) 1398/06/02 رجوع به آگهی
واگذاری یک قطعه زمین به مساحت 1147 مترمربع با کاربری پارکینگ و تعمیرگاه وسائط نقلیه و خدمات جنبی 1398/06/02 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 145