مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده ششدانگ یک قطعه زمین 1401/02/30 1401/02/20
مزایده عمومی قطعات زمین ( تعداد 8 قطعه زمین) 1401/02/27 1401/02/29
مزایده ساختمان  موصوف دارای سازه از نوع اسکلت فلزی بمساحت حدود 69متر مربع دارای یک خواب و نشیمن و آشپزخانه و سرویس بهداشتی و حمام بوده و دربها و پنجره های و فلزی ،سیستم گرمایش بخاری گازی و سرمایش کولر... 1401/02/26 1401/02/18
مزایده فروش دو قطعه زمین به مساحت 184 متر 1401/02/25 1401/02/29
مزایده واگذاری تعدادی از قطعه / پلاک با کاربری زمین مسکونی و کارگاهی 1401/02/25 1401/02/26
مزایده اگهی مزایده عمومی قطعات زمین ( تعداد 8 قطعه زمین) 1401/02/25 1401/02/29
مزایده فروش 17 قطعه زمین 1401/02/25 1401/02/25
مزایده ملک 1401/02/24 1401/02/26
مزایده دو قطعه زمین به مساحت 184 متر 1401/02/24 1401/02/29
مزایده واگذاری اراضی با کاربری تجاری 1401/02/22 1401/02/27
مزایده فروش تعدادی از املاک و اراضی با کاربری های مختلف 1401/02/22 1401/02/27
مزایده زمین به مساحت کل 2250 1401/02/22 1401/02/21
مزایده فروش 16 قطعه زمین با کاربری های مختلف و 2 واحد تجاری - کاربری مسکونی به مساحت 593.1 متر مربع 1401/02/22 1401/02/24
مزایده املاک و مستغلات شهرداری 1401/02/21 1401/02/28
مزایده فروش تعداد 5 قطعه از زمین های خود 1401/02/21 1401/02/29
مزایده واگذاری پروژه در حال ساخت به مساحت عرصه 21/800 مترمربع 1401/02/20 1401/02/26
مزایده فروش املاک مازاد 1401/02/20 1401/02/22
مزایده فروش املاک 1401/02/20 1401/02/22
مزایده فروش تعدادی از املاک 1401/02/20 1401/02/24
مزایده فروش یک قطعه زمین به مساحت عرصه مورد نظر حدود 134 مترمربع 1401/02/20 1401/02/29
صفحه 1 از 556