مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
900 متر ایزوگام شرق عایق رطوبتی بام دو لایه 1397/12/16 رجوع به آگهی
فروش حدود 60 تن آسفالت آماده تهاتر 1397/12/12 رجوع به آگهی
واگذاری مقدار 50 تن قیر MC85-100 1397/12/09 رجوع به آگهی
فروش حدود 60 تن آسفالت آماده تهاتر 1397/12/05 رجوع به آگهی
مقدار 50 تن قیر MC85-100 1397/11/30 رجوع به آگهی
فروش مقدار (هزار وهفتصد تن)1700تن قیر طیبیعی (بیتومین) دپو شده بر سردر معدن واقع درمنطقه 1397/11/27 1398/01/24
فروش ایزوگام 1397/11/17 رجوع به آگهی
مقدار 50 تن قیر 1397/11/16 رجوع به آگهی
مقدار 50 تن قیر 1397/11/16 رجوع به آگهی
فروش حدود 80 تن قیر 1397/11/13 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 35