مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش انواع قطعات 1397/10/24 1397/10/26
فروش اموال بلا استفاده خود را شامل لوله و مخزن و ...در سطح روستاها 1397/10/23 1397/10/29
فروش قطعات 1397/10/22 1397/10/26
لوله فولادی فرسوده 1397/10/20 1397/10/29
فروش اقلام باقیمانده طرح متمرکز شبکه های فرعی آبیاری 1397/10/20 1397/10/23
فروش اقلام باقیمانده طرح متمرکز شبکه های فرعی آبیاری 1397/10/19 1397/10/23
فروش ضایعات 1397/10/18 1397/10/20
فروش حدود 2404952 کیلوگرم لوله فولادی فرسوده به قطرهای 300، 350 و 400 م م 1397/10/18 1397/10/29
فروش اقلام ضایعاتی و مازاد انواع الکترود شناور و پمپ شناور و انواع لوله فولادی و کپسول گاز.. 1397/10/15 1397/10/24
فروش ضایعات و اقلام منقول- انواع الکترود شناور و پمپ شناور و ..، انواع لوله فولادی،کپسول گاز کار 400... 1397/10/13 1397/10/24
صفحه 1 از 784