مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش اموال مازاد بر نیاز، اموال و اثاثیه خارج از رده و اسقاطی در سطح استان 1398/11/23 1398/11/30
انتخاب سرمایه گذار به منظور ایجاد، بهره برداری و انتقال شبکه ابری یکپارچه توزیع 1398/11/21 1398/11/23
فروش اموال راکد از رده خارج، مستعمل، اسقاط و غیره و فروش 61 دستگاه BTS-ZTE 1398/11/20 1398/11/26
فروش اقلام مازاد، مستعمل و ضایعاتی - ضایعات آهن، کاغذ باطله، اقلام اسقاط اداری و کولر آبی اسقاطی - ل... 1398/11/19 1398/11/21
فروش اقلام مازاد، مستعمل و ضایعاتی - ضایعات آهن، کاغذ باطله، اقلام اسقاط اداری و کولر آبی اسقاطی - ل... 1398/11/17 1398/11/21
فروش اقلام مبلمان اداری و لوازم منزل - اقلام تجهیزات مخابراتی - اقلام الکترونیکی و برقی 1398/11/17 1398/11/23
فروش تجهیزات انبار 1398/11/17 1398/11/30
فروش اقلام مبلمان اداری و لوازم منزل - اقلام تجهیزات مخابراتی - اقلام الکترونیکی و برقی 1398/11/16 1398/11/23
فروش اموال تملیکی با بهره گیری از سامانه مزایده الکترونیک دولت بصورت اینترنتی به شرح ذیل : نگله شام... 1398/11/15 1398/11/20
فروش آهن آلات اسقاطی سیستم دیشهای مخابراتی بلااستفاده - فلزات و مواد معدنی 1398/11/10 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 454