مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری به صورت اجاره ساختمان داروخانه مرکز درمانی فرهنگیان ساری به مساحت 27 مترمربع و 29 مترمربع بع... 1398/06/20 1398/06/30
واگذاری به صورت اجاره ساختمان داروخانه مرکز درمانی 1398/06/20 1398/06/30
واگذاری اجاره بوفه، انتشارات و داروخانه شبانه روزی سرپایی 1398/06/17 1398/06/24
واگذاری خدمات دارویی برنامه بیمه روستایی و پزشک خانواده شبکه بهداشت و درمان 1398/06/14 1398/06/23
اجاره یک واحد اتاق 1398/06/12 1398/06/13
واگذاری به صورت اجاره مکانی به متراژ 7 مترمربع جهت فروش تجهیزات توانبخشی 1398/06/12 1398/06/17
مزایده مکان داروخانه خصوصی بیمارستان 1398/06/10 رجوع به آگهی
فروش پارکینگ و غرفه عینک فروشی بیمارستان 1398/06/09 رجوع به آگهی
اجاره داروخانه مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی 1398/06/09 1398/06/14
واگذاری مکان بصورت اجاره یکساله 1398/06/09 1398/06/16
صفحه 1 از 233