مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجاره بخش دارو و تجهیزات پزشکی 1399/06/24 1399/07/03
واگذاری داروخانه کلینیک ویژه تخصصی و فوق تخصصی 1399/06/23 1399/07/02
اجاره داروخانه 1399/06/20 1399/06/26
واگذاری داروخانه 1399/06/16 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره ای داروخانه بیمارستان 1399/06/15 رجوع به آگهی
اجاره محل داروخانه سرپایی بیمارستان 1399/06/14 رجوع به آگهی
واگذاری مکان فروش عینک مجتمع 1399/06/13 رجوع به آگهی
واگذاری مکان فروش عینک مجتمع 1399/06/12 رجوع به آگهی
اجاره داروخانه کلینیک تخصصی 1399/06/12 رجوع به آگهی
اجاره داروخانه 1399/06/12 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 284