مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده واگذاری اجاره مکان داروخانه سرپایی بیمارستان 1400/04/16 1400/04/17
مزایده دارو 1400/04/13 1400/04/17
مزایده واگذاری محل و ارائه خدمات دارویی (بخش بستری و سرپایی) 1400/04/10 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری محل و ارائه خدمات دارویی داروخانه بیمارستان 1400/04/10 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بهره برداری از مکان داروخانه در بیمارستان 1400/04/09 رجوع به آگهی
مزایده اجاره عینک سازی داخل اداره 1400/04/08 رجوع به آگهی
مزایده اجاره داروخانه 1400/04/08 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری داروخانه 1400/04/08 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اتاق عینک سازی 1400/04/08 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری خدمات داروخانه درمانگاه 1400/04/06 رجوع به آگهی
مزایده اجاره داروخانه 1400/04/06 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری داروخانه 1400/04/06 رجوع به آگهی
مزایده اجاره محل داروخانه 1400/04/02 رجوع به آگهی
مزایده اجاره محل داروخانه در مراکز شهری 1400/04/02 رجوع به آگهی
مزایده فروش دارو 1400/03/31 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاره مکان داروخانه 1400/03/31 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاره مکان داروخانه سرپائی بیمارستان 1400/03/31 رجوع به آگهی
مزایده خرید خدمات دارویی داروخانه در مراکزشهری - روستایی و روستایی تحت پوشش 1400/03/31 رجوع به آگهی
مزایده اجاره خانه داروخانه بیمارستان 1400/03/30 1400/04/02
مزایده واگذاری محل برای استقرار کانتر یا ساندویچ پنل به منظور ارایه خدمات توریست پزشکی 1400/03/27 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 166