مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری اجاره مکان داروخانه سرپایی 1399/09/10 1399/09/13
واگذاری پایگاه سلامت 1399/09/08 1399/09/11
واگذاری به صورت اجاره داروخانه 1399/09/03 1399/09/12
اجاره داروخانه اداره کل بهداشت و درمان دانشگاه 1399/09/02 1399/09/12
واگذاری خدمات دارویی برنامه بیمه روستایی و پزشک خانواده شبکه بهداشت و درمان 1399/08/25 1399/09/01
اجاره داروخانه ی درمانگاه 1399/08/20 رجوع به آگهی
واگذاری به صورت اجاره داروخانه خود 1399/08/20 1399/08/28
اجاره یک قطعه زمین به متراژ 10386 متر و مغازه داروخانه درمانگاه 1399/08/19 رجوع به آگهی
اجاره ۲ قطعه زمین با کاربری مسکونی به منظور ساخت و راه اندازی مرکز درمانی تخصصی و داروخانه 1399/08/19 1399/08/25
اجاره بها محل داروخانه 1399/08/15 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 295