مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
استعلام واگذاری محل غرفه عینک فروشی 1397/11/28 1397/11/28
اجاره مکان واحد اپتومتری و عینک سازی 1397/11/24 1397/11/25
واگذاری محل غرفه عینک فروشی 1397/11/17 1397/11/17
واگذاری محل داروخانه شبانه روزی 1397/11/16 1397/11/24
فراخوان واگذاری خدمات دارویی برنامه بیمه روستایی و پزشک خانواده شبکه بهداشت و درمان 1397/11/13 1397/11/16
ششدانگ یک باب داروخانه 1397/11/08 رجوع به آگهی
واگذاری داروخانه بیمارستان 1397/11/08 رجوع به آگهی
ششدانگ یک باب داروخانه 1397/11/08 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ یک باب داروخانه 1397/11/07 رجوع به آگهی
واگذاری داروخانه بصورت اجاره 1397/11/07 1397/11/13
صفحه 1 از 221