مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده واگذاری مشارکتی مکان و تجهیزات 1400/02/16 1400/02/22
مزایده واگذاری مشارکتی مکان و تجهیزات 1400/02/15 1400/02/22
مزایده فروش آپارتمان مجتمع پزشکان با کاربری درمانی 1400/02/12 1400/02/19
مزایده واگذاری داروخانه 1400/02/08 1400/02/13
مزایده اجاره داروخانه بیمارستان 1400/02/08 1400/02/13
مزایده واگذاری داروخانه سرپایی 1400/02/07 1400/02/19
مزایده اجاره مکان جهت بازسازی، تجهیز، بهره برداری و انتقال به دانشگاه به روش 1400/02/02 1400/02/07
مزایده واگذاری مشارکتی آزمایشگاه مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی 1400/02/02 رجوع به آگهی
مزایده اجاره یک باب ساختمان به مساحت تقریبی 150 مترمربع داروخانه 1400/02/01 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین جهت ادامه ساخت درمانگاه تخصصی 1400/02/01 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری امور مراکز پناه 1400/01/31 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک دستگاه ساختمان با کاربری تجاری /اداری /خدماتی /مسکونی به مساحت 1/698 مترمربع 1400/01/31 1400/02/07
مزایده داروخانه 1400/01/31 رجوع به آگهی
مزایده داروخانه 1400/01/31 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاره مکان داروخانه 1400/01/30 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری واحد تصویر برداری (سونوگرافی، سی تی اسکن، ام آر آی) 1400/01/30 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری مشارکتی آزمایشگاه مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی 1400/01/30 رجوع به آگهی
مزایده محل فیزیکی داروخانه 1400/01/30 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری مشارکتی آزمایشگاه - واگذاری استیجاری واحد بینایی سنجی و عینک فروشی 1400/01/29 1400/01/31
مزایده واگذاری شش دانگ از طبقه چهارم مجتمع پزشکان 1400/01/29 1400/02/08
صفحه 1 از 161