مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری محل و ارائه خدمات دارویی کلینیک ویژه تخصصی 1399/10/23 1399/11/02
واگذاری محل و ارائه خدمات دارویی ( بخش بستری و سرپایی) بیمارستان 1399/10/23 1399/11/02
واگذاری مکان و پروانه بهره برداری داروخانه سرپایی بیمارستان 1399/10/23 1399/10/30
واگذاری محل ارائه خدمات داروئی بخش بستری و سرپایی بیمارستان 1399/10/17 1399/11/07
واگذاری اجاره محل عینک سازی 1399/10/17 رجوع به آگهی
واگذاری محل ارائه خدمات دارویی ( بخش بستری و سرپایی) بیمارستان 1399/10/17 رجوع به آگهی
واگذاری آمبولانس حمل متوفی داخل شهر 1399/10/14 رجوع به آگهی
واگذاری خدمات داروخانه 1399/10/14 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره مکان داروخانه سرپائی 1399/10/14 1399/10/27
مزایده اجاره فضای فیزیکی داروخانه مستقر در بیمارستان 1399/10/14 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 303