مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری محل داروخانه سرپایی 1398/12/04 رجوع به آگهی
مزایده داروخانه بیمارستان 1398/12/04 1398/12/07
اجاره محل داروخانه سرپایی شبانه روزی 1398/12/03 رجوع به آگهی
واگذاری یک واحد کانکس بوفه به مساحت 2*2 و داروخانه به مساحت 100/8 مترمربع 1398/12/03 رجوع به آگهی
واگذاری داروخانه 1398/12/03 رجوع به آگهی
واگذاری داروخانه بستری و سرپایی 1398/12/01 رجوع به آگهی
واگذاری داروخانه 1398/12/01 رجوع به آگهی
مزایده: ـ بخش دندانپزشکی ـ بخش فیزیوتراپی ـ بخش آزمایشگاه ـ بخش داروخانه ـ بخش رادیولوژی 1398/12/01 رجوع به آگهی
واگذاری محل داروخانه و ارائه خدمات دارویی ( بخش بستری و سرپایی) 1398/12/01 رجوع به آگهی
واگذاری داروکده 1398/11/30 رجوع به آگهی
صفحه 3 از 258