مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری محل داروخانه سرپایی 1398/11/30 1398/12/12
واگذاری داروخانه بیمارستان 1398/11/30 رجوع به آگهی
واگذاری محل ارائه خدمات دارویی بخش سرپایی و بستری بیمارستان 1398/11/29 رجوع به آگهی
واگذاری محل داروخانه و ارائه خدمات دارویی ( بخش بستری و سرپایی) بیمارستان 1398/11/29 رجوع به آگهی
واگذاری محل داروخانه سرپایی 1398/11/28 رجوع به آگهی
واگذاری محل و ارائه خدمات دارویی بخش سرپایی و بستر داروخانه 1398/11/28 رجوع به آگهی
واگذاری غرفه ملزومات ضروری شخصی بیمار 1398/11/24 رجوع به آگهی
واگذاری خدمات داروخانه به صورت اجاره 1398/11/24 رجوع به آگهی
فروش چندین جعبه دارو شامل : قرص و شربت کپسول ، شیاف، قطره خوراکی ، آمپول ، پودر اوآراس و ... 1398/11/22 رجوع به آگهی
واگذاری غرفه عینک سازی این مرکز 1398/11/23 رجوع به آگهی
صفحه 4 از 258