کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7541424 مزایده فروش املاک و اموال مازاد و تملیکی بانک ملی استان مازندران 1402/10/24 1402/11/01
7484033 مزایده فروش لوله و اتصالات پلیکا استان مازندران 1402/10/09 رجوع به آگهی
7438494 مزایده فروش تعدادی از املاک و اموال مازاد استان مازندران 1402/09/25 1402/09/27
7428640 مزایده فروش تعدادی از اموال مازاد با کاربری صنعتی، دامداری، کشاورزی و اموال منقول- تجاری/ خدماتی- مسکونی/ اداری استان مازندران 1402/09/21 1402/09/27
7304629 مزایده فروش تعدادی از املاک و اموال مازاد استان مازندران 1402/08/23 1402/08/29
7302102 مزایده فروش تعدادی املاک کاربری صنعتی دامداری کشاورزی- تجاری خدماتی- مسکونی - اداری استان مازندران 1402/08/23 1402/08/29
7201095 مزایده فروش تعدادی از املاک و اموال مازاد استان مازندران 1402/07/24 1402/07/30
7031836 مزایده فروش تعدادی از املاک و اموال مازاد استان مازندران 1402/06/19 1402/06/30
6907854 مزایده فروش تعدادی از اموال مازاد استان تهران 1402/05/23 1402/05/28
6892922 مزایده تعدادی از املاک مازاد خود با کاربری های صنعتی - دامداری - کشاورزی / تجاری و خدماتی / مسکونی اداری استان تهران 1402/05/19 1402/05/28
6743143 مزایده تعدادی از املاک و اموال مازاد خود استان مازندران 1402/04/10 1402/04/15
6740633 مزایده فروش املاک کاربری صنعتی دامداری کشاورزی و اموال منقول- تجاری خدماتی - مسکونی اداری استان مازندران 1402/04/10 1402/04/15
6529462 مزایده فروش تعدادی از املاک استان مازندران 1402/02/19 1402/02/20
6524586 مزایده فروش تعدادی از املاک و اموال مازاد خود استان مازندران 1402/02/18 1402/02/20
6429835 مزایده فروش تعدادی املاک کاربری صنعتی دامداری کشاورزی و اموال منقول تجاری خدماتی مسکونی اداری استان مازندران 1402/01/21 1402/01/22
6418923 مزایده استانی املاک و اموال مازاد و تملیکی بانک استان مازندران 1402/01/17 رجوع به آگهی
6351085 مزایده فروش املاک و اموال مازاد و تملیکی استان مازندران 1401/12/10 1401/12/14
6348537 مزایده فروش تعدادی املاک کاربری صنعتی دامداری کشاورزی و اموال منقول تجاری خدماتی مسکونی اداری استان مازندران 1401/12/10 1401/12/14
6344278 مزایده فروش تعدادی از املاک و اموال مازاد استان مازندران 1401/12/09 1401/12/24
6343550 مزایده فروش املاک کاربری صنعتی دامداری کشاورزی تجاری و خدماتی مسکونی و اداری استان مازندران، استان تهران 1401/12/09 1401/12/14
صفحه 1 از 6