مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری غرفه 1394/04/20 1394/04/30
اجاره و نصب بنر، نگهداری و بهره برداری از سه عدد تابلو تبلیغاتی 1394/02/15 1394/02/20
واگذاری اجرا و نصب بنر، نگهداری و بهره برداری از سه عدد تابلو تبلیغاتی 1394/02/14 1394/02/20
واگذاری اجرا و نصب بنر، نگهداری و بهره برداری از سه عدد تابلو تبلیغاتی 1393/12/27 1394/01/11
واگذاری اجرا و نصب بنر، نگهداری و بهره برداری از سه عدد تابلو تبلیغاتی 1393/12/26 1394/01/11
واگذاری تهیه و تامین 40 دستگاه چرخ دستی جهت جابجایی حمل بار 1393/10/17 رجوع به آگهی
تامین 40 دستگاه چرخ دستی جهت جابجایی حمل بار همراه مسافر 1393/10/08 1393/10/13
ساماندهی و واگذاری تهیه و تامین 40 دستگاه چرخ دستی جهت جابجایی حمل بار همراه مسافر 1393/08/10 1393/08/17
ساماندهی و واگذاری تهیه و تامین 40 دستگاه چرخ دستی جهت جابجایی حمل بار همراه مسافر 1393/08/08 1393/08/17
واگذاری نگهداری و بهره بردای از پارکینگ 1393/04/26 1393/05/01
صفحه 1 از 3