مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجاره فروشگاه (بوفه) مرکز آموزشی و درمانی 1395/12/03 1395/12/06
واگذاری درمانگاه شبانه روزی 1395/11/26 1395/11/28
واگذاری اجاره مکان داروخانه سرپائی 1395/11/18 1395/11/22
واگذاری اجاره مکان داروخانه سرپائی 1395/11/04 1395/11/08
اجاره فروشگاه (بوفه) مرکز آموزشی و درمانی 1395/11/03 1395/11/06
واگذاری اجاره مکان داروخانه سرپائی 1395/11/03 1395/11/06
واگذاری درمانگاه شبانه روزی 1395/10/15 1395/10/18
اجاره فروشگاه 1395/10/09 1395/10/11
واگذاری اجاره مکان داروخانه سرپائی بیمارستان 1395/10/05 1395/10/10
واگذاری اجاره مکان داروخانه سرپائی بیمارستان 1395/10/05 1395/10/10
صفحه 3 از 21