مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری اجاره مکان محل داروخانه سرپایی شفا 1394/11/12 1394/11/17
واگذاری اجاره مکان داروخانه سرپائی 1394/11/12 1394/11/17
فروش اموال اسقاط شبکه بهداشت و درمان 1394/10/23 1394/11/01
واگذاری درمانگاه شبانه روزی 1394/10/22 1394/11/01
واگذاری اجاره مکان داروخانه سرپائی بیمارستان 1394/10/20 1394/10/25
واگذاری اجاره مکان داروخانه سرپائی 1394/10/20 1394/10/25
فروش اموال اسقاطی شبکه بهداشت و درمان 1394/10/16 1394/10/24
فروش اموال اسقاطی تجهیزات پزشکی 1394/10/10 1394/10/12
واگذاری اجاره مکان داروخانه 1394/10/09 1394/10/15
فروش اموال اسقاط تجهیزات پزشکی دانشگاه 1394/10/07 رجوع به آگهی
صفحه 6 از 22