مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجاره مکان داروخانه شبانه روزی 1395/01/28 1395/02/06
فروش خودروهای مازاد 1395/01/17 1395/01/31
فروش اموال اسقاطی ستاد دانشگاه 1394/11/19 1394/11/29
فروش اموال اسقاطی تجهیزات پزشکی دانشگاه 1394/11/19 1394/11/29
واگذاری اجاره مکان داروخانه سرپائی بیمارستان 1394/11/13 1394/11/17
واگذاری اجاره مکان محل داروخانه سرپایی شفا 1394/11/12 1394/11/17
واگذاری اجاره مکان داروخانه سرپائی 1394/11/12 1394/11/17
فروش اموال اسقاط شبکه بهداشت و درمان 1394/10/23 1394/11/01
واگذاری درمانگاه شبانه روزی 1394/10/22 1394/11/01
واگذاری اجاره مکان داروخانه سرپائی بیمارستان 1394/10/20 1394/10/25
صفحه 6 از 22