کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7724044 مزایده فروش تعداد 250 دستگاه خودرو وانت پراید تیپ 151 استان تهران 1402/12/08 1402/12/10
7708976 مزایده فروش تعداد 250 دستگاه خودرو وانت پراید تیپ 151 استان تهران 1402/12/07 1402/12/10
7705328 مزایده وسایط نقلیه مشمول کمیسیون ماده 2 استان تهران 1402/12/05 رجوع به آگهی
7191887 مزایده 6 عنوان شامل پلاک ثبتی کاربری مسکونی استان مازندران 1402/07/22 رجوع به آگهی
7188008 مزایده فروش و واگذاری تعدادی از املاک مازاد خود با کاربری زمین - اداری - صنعتی - مسکونی - انبار در طرح تفضیلی در پهنه S221 - اداره S221 و فروشگاه تجاری در استان های مختلف استان گیلان، استان مازندران، استان آذربایجان شرقی ... 1402/07/20 رجوع به آگهی
7187969 مزایده فروش و واگذاری تعدادی از املاک مازاد خود با کاربری های اداری - مسکونی - انبار در طرح تفضیلی در پهنه S221 - اداره S221 و فروشگاه تجاری - زمین دیمی و باغ مرکبات استان گیلان، استان مازندران، استان آذربایجان شرقی ... 1402/07/20 1402/07/23
7173924 مزایده فروش زمین استان اصفهان 1402/07/19 1402/07/23
7171771 مزایده فروش و واگذاری تعدادی از املاک مازاد با کاربری مسکونی استان مازندران 1402/07/18 رجوع به آگهی
7171737 مزایده فروش و واگذاری 3 عنوان زمین مساحت عرصه 2000 مترمربع ، 2200 مترمربع ، 1200 مترمربع استان مازندران 1402/07/18 رجوع به آگهی
7169923 مزایده فروش و واگذاری مجتمع مسکونی استان تهران، استان گلستان 1402/07/18 1402/07/23
7169591 مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد زمین استان اصفهان 1402/07/18 1402/07/23
7162856 مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد شامل 2 مورد کاربری صنعتی استان آذربایجان غربی، استان تهران 1402/07/16 1402/07/23
7162838 مزایده فروش و واگذاری تعدادی از املاک مازاد استان مازندران 1402/07/16 رجوع به آگهی
7162211 مزایده فروش تعدادی از املاک مازاد شامل 38 مورد اداری - زمین کاربری صنعتی - زمین کاربری مسکونی و ساختمان مسکونی استان گیلان، استان مازندران، استان آذربایجان شرقی ... 1402/07/16 1402/07/23
7161479 مزایده فروش و واگذاری تعدادی از املاک استان گیلان، استان مازندران، استان آذربایجان شرقی ... 1402/07/16 1402/07/23
7116857 مزایده فروش حدود 114/500 کیلوگرم انواع توتون های مازاد (توتون بارلی - ویرجینیا) استان تهران 1402/07/10 1402/07/17
7112922 مزایده فروش حدود 114/500 کیلوگرم انواع توتون های مازاد (توتون بارلی - ویرجینیا) استان تهران 1402/07/09 1402/07/17
6572710 مزایده فروش 100 کیلوگرم تنباکو زرد طلایی استان تهران 1402/03/01 1402/03/17
6508476 مزایده فروش 100.000 کیلوگرم تنباکوی زرد طلایی اصفهان استان تهران 1402/02/14 1402/02/20
6505052 مزایده فروش 100.000 کیلوگرم تنباکوی زرد طلایی اصفهان استان تهران 1402/02/13 1402/02/20
صفحه 1 از 6