مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
آگهی مزایده رستوران 1399/06/20 رجوع به آگهی
مزایده بوفه ها و مراکز رفاهی و خدماتی دانشگاه 1399/06/20 1399/07/02
فروش آهن آلات ضایعاتی شامل اثاثیه اداری، آموزشی و سایر اقلام 1399/02/15 1399/02/27
فروش آهن آلات ضایعاتی شامل اثاثیه اداری آموزشی و سایر اقلام 1399/02/15 رجوع به آگهی
فروش آهن آلات ضایعاتی شامل اثاثیه اداری، آموزشی و سایر اقلام 1399/02/15 1399/02/27
اجاره رستوران 1399/02/01 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره رستوران 1399/02/01 1399/02/17
مزایده اجاره رستوران 1398/12/24 رجوع به آگهی
واگذاری رستوران 1398/12/24 رجوع به آگهی
اجاره رستوران 1398/12/21 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 5