کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8177567 مزایده اجاره یک باب مغازه تجاری در پارک معلم استان مازندران 1403/04/13 1403/04/19
7913099 مزایده اجاره یک باب کانکس تجاری استان مازندران 1403/02/12 رجوع به آگهی
7462883 مزایده ساخت و اجاره 5 عدد تابلو تبلیغاتی سطح شهر استان مازندران 1402/10/03 رجوع به آگهی
7303338 مزایده ساخت و اجاره 5 عدد تابلو تبلیغاتی استان مازندران 1402/08/23 رجوع به آگهی
7236418 مزایده اجاره تجدید مزایده تفکیک از مبدا شهر استان مازندران 1402/08/04 رجوع به آگهی
7008395 مزایده واگذاری 4 عدد تابلو تبلیغاتی تجاری (بیلبورد) بصورت اجاره استان مازندران 1402/06/14 1402/06/20
6997782 مزایده اجاره 4 عدد تابلو تبلیغاتی سطح شهر استان مازندران 1402/06/14 رجوع به آگهی
6978680 مزایده واگذاری 4 عدد تابلو تبلیغاتی تجاری (بیلبورد) بصورت اجاره استان مازندران 1402/06/08 1402/06/20
6842702 مزایده واگذاری 4 عدد تابلو تجاری تبلیغاتی (بیلبورد) بصورت اجاره استان مازندران 1402/05/04 1402/05/14
6841761 مزایده اجاره 4 عدد تابلوهای تبلیغاتی تجاری استان مازندران 1402/05/04 رجوع به آگهی
6828155 مزایده واگذاری تفکیک زباله از مبدا در سطح شهر استان مازندران 1402/05/01 رجوع به آگهی
6806930 مزایده واگذاری 4 عدد تابلو تجاری تبلیغاتی (بیلبورد) بصورت اجاره استان مازندران 1402/04/26 1402/05/14
6698770 مزایده اجاره یک باب مغازه تجاری استان مازندران 1402/03/31 رجوع به آگهی
6697307 مزایده واگذاری یک باب مغازه تجاری استان مازندران 1402/03/31 1402/04/17
6665543 مزایده واگذاری تفکیک زباله از مبدأ در سطح شهر استان مازندران 1402/03/27 1402/03/27
6652237 مزایده واگذاری سه عدد تابلوی تجاری در سطح شهر استان مازندران 1402/03/23 1402/03/27
6639712 مزایده واگذاری تفکیک زباله از مبدا در سطح شهر استان مازندران 1402/03/20 رجوع به آگهی
6636133 مزایده واگذاری تفکیک زباله از مبدأ در سطح شهر استان مازندران 1402/03/20 1402/03/27
6624674 مزایده اجاره 3 عدد تابلوی تبلیغاتی تجاری سطح شهر استان مازندران 1402/03/16 رجوع به آگهی
6621683 مزایده واگذاری سه عدد تابلوی تجاری در سطح شهر استان مازندران 1402/03/16 1402/03/27
صفحه 1 از 7