مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده واگذاری عوارض ورودی پارک جنگلی و باکس تبلیغاتی شماره 4 در سطح شهر و بوفه شماره 6 واقع در پارک و بوفه و نگهداری سرویس بهداشتی... 1397/11/23 1397/12/04
مزایده واگذاری اجاره عوارض ورودی پارک جنگلی و اجاره سازه های تبلیغات محیطی و اجاره بوفه و سرویس بهداشتی تاقه دار.... 1396/12/05 1396/12/12
مزایده واگذاری وسایل بازی کودکان ـ بوفه تاقه دار ـ یک وسیله بازی 1396/10/05 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بوفه 1396/09/25 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بوفه تاقه دار 1396/08/21 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاره بوفه و سرویس بهداشتی 1396/07/22 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری دکه، بوفه و سرویس بهداشتی 1396/07/01 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بوفه 1396/06/08 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری عرصه واقع در پارک جهت نصب وسایل بازی کودکان 1396/06/01 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری دکه و بوفه و وسایل بازی پارک 1396/05/17 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری دکه، بوفه و وسایل بازی واقع در پارک معلم 1396/05/16 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری دکه شماره 2 واقع در پارک محمدی، دکه شماره یک واقع در پارک کودک، بوفه شماره 6 در پارک امیریه و وسایل بازی واقع در پارک معلم ( سه وسیله ) 1396/05/14 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری دکه و بوفه پارک کودک 1396/03/29 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بوفه شماره 2 واقع در پارک کودک - بوفه شماره 6 واقع در پارک امیریه 1396/03/29 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری شماره 2 واقع در پارک کودک - بوفه شماره 6 واقع در پارک امیریه 1396/03/27 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری دکه 1396/03/04 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بوفه 1396/02/11 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری دکه 1396/01/24 رجوع به آگهی
مزایده عوارض ورودی پارک جنگلی 1395/12/14 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری دکه 1395/12/14 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 9