مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش آهن آلات ضایعاتی مستعمل 1400/11/13 1400/11/19
مزایده فروش اراضی مسکونی و تجاری 1400/11/13 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک تجاری و مسکونی 1400/11/11 1400/11/19
مزایده فروش ضایعات آهن آلات مازاد 1400/11/11 1400/11/19
مزایده فروش املاک تجاری و مسکونی 1400/11/04 رجوع به آگهی
مزایده فروش ضایعات آهن آلات مازاد 1400/11/04 1400/11/19
مزایده فروش ۴ باب مغازه تجاری و ۳ قطعه زمین مسکونی 1400/08/27 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری تعدادی از اماکن خود به صورت اجاره دو ساله 1400/08/21 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک تجاری و مسکونی 1400/08/13 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری تعدادی از اماکن خود به صورت اجاره دو ساله 1400/08/13 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری تعدادی از اماکن 1400/08/10 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری تعدادی از اماکن خود به صورت اجاره دو ساله 1400/08/07 رجوع به آگهی
مزایده فروش 6 باب واحد تجاری از املاک خود در سطح شهر 1400/08/04 رجوع به آگهی
مزایده فروش 6 باب واحد تجاری از املاک خود در سطح شهر 1400/08/01 1400/08/11
مزایده فروش 6 باب واحد تجاری از املاک 1400/07/26 1400/08/11
مزایده فروش 6 باب واحد تجاری 1400/07/14 1400/07/21
مزایده فروش 6 باب واحد تجاری 1400/07/06 1400/07/21
مزایده فروش یک قطعه زمین به مساحت حدود 237085 مترمربع 1400/04/17 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه زمین به مساحت حدود 237085 مترمربع در قالب 113 واحد مجزا دامداری حدود 2000 مترمربعی 1400/04/08 رجوع به آگهی
مزایده تعدادی از مغازه های سطح شهر خود 1400/03/27 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6