کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7257822 مزایده جمع آوری زباله های قابل بازیافت ازطریق مراجعه به درب منازل شهر منجیل و محل دفع زباله های شهر استان گیلان 1402/08/10 1402/08/11
7246014 مزایده اجاره منافع حاصل از جمع آوری و فروش زباله های قابل بازیافت استان گیلان 1402/08/07 رجوع به آگهی
7244471 مزایده اجاره منافع حاصل از جمع آوری و فروش زباله خشک (قابل بازیافت) شهر استان گیلان 1402/08/07 1402/08/11
7151271 مزایده اجاره منافع حاصل از جمع آوری و فروش زباله خشک (قابل بازیافت) استان گیلان 1402/07/12 1402/07/12
7107735 مزایده 3 عنوان مزایده اجاره منافع 3 باب واحد تجاری استان گیلان، استان خراسان رضوی 1402/07/08 رجوع به آگهی
7092312 مزایده اجاره منافع حاصل از جمع آوری منافع حاصل از جمع آوری و فروش زباله های قابل بازیافت شهر استان گیلان 1402/07/05 رجوع به آگهی
7090284 مزایده اجاره منافع حاصل از جمع آوری و فروش زباله خشک (قابل بازیافت) استان گیلان 1402/07/05 1402/07/12
5978944 مزایده اجاره محوطه و ساختمان کشتارگاه سابق استان قزوین 1401/09/03 1401/09/01
5966224 مزایده اجاره محوطه و ساختمان کشتارگاه استان گیلان 1401/08/29 رجوع به آگهی
5956786 مزایده اجاره محوطه و ساختمان کشتارگاه سابق شهرداری با عرصه حدود 2800 مترمربع و ساختمان های احداثی شامل سالن، انبار و پارکینگ مجموعا به مساحت 1100 مترمربع استان گیلان 1401/08/26 1401/09/01
5530407 مزایده جمع آوری و فروش زباله های قابل بازیافت استان گیلان 1401/05/09 1401/05/08
5515059 مزایده اجاره جمع آوری و فروش زباله های قابل بازیافت شهر استان گیلان 1401/05/03 رجوع به آگهی
5512074 مزایده اجاره جمع آوری زباله خشک استان گیلان 1401/05/03 1401/05/08
5433830 مزایده اجاره جمع آوری زباله خشک (قابل بازیافت) استان گیلان، استان تهران 1401/04/13 رجوع به آگهی
5421246 مزایده اجاره جمع آوری و فروش زباله های قابل بازیافت استان گیلان 1401/04/08 رجوع به آگهی
5409455 مزایده اجاره جمع آوری زباله خشک (قابل بازیافت) استان گیلان 1401/04/06 رجوع به آگهی
3757160 مزایده جمع آوری زباله های قابل بازیافت شهر استان گیلان 1400/01/16 رجوع به آگهی
3711035 مزایده فروش زمین استان گیلان 1399/12/14 رجوع به آگهی
3666627 مزایده دو قطعه زمین تحت مالکیت خود با مساحت 383/2 مترمربع و مساحت 300/19 مترمربع کاربری:فاقد کاربری استان گیلان، استان تهران 1399/12/03 رجوع به آگهی
3641290 مزایده فروش دو قطعه زمین استان گیلان، استان تهران 1399/11/26 1399/12/14
صفحه 1 از 3