کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8111678 مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری مسکونی استان خراسان شمالی 1403/03/27 رجوع به آگهی
8073608 مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری مسکونی استان خراسان شمالی 1403/03/19 رجوع به آگهی
8026709 مزایده اجاره راهبری کشتارگاه استان سمنان 1403/03/06 رجوع به آگهی
8011495 مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری مسکونی به مساحت 259,68 مترمربع استان خراسان شمالی 1403/03/01 رجوع به آگهی
8011400 مزایده اجاره بخشی از عرصه های موجود در سطح شهر جهت نصب بیلبورد و تابلوهای تبلیغاتی استان خراسان شمالی 1403/03/01 رجوع به آگهی
7966733 مزایده اجاره بخشی از عرصه پارک به مساحت 15 مترمربع جهت نصب دکه خدماتی استان خراسان شمالی 1403/02/24 رجوع به آگهی
7966674 مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری مسکونی به مساحت 259.68 مترمربع استان اردبیل 1403/02/24 رجوع به آگهی
7961440 مزایده واگذاری اجاره جهت نصب بیلبورد و تابلوهای تبلیغاتی استان خراسان شمالی 1403/02/23 رجوع به آگهی
7922376 مزایده واگذاری بخشی از عرصه پارک استان خراسان شمالی 1403/02/16 رجوع به آگهی
7854322 مزایده اجاره بهای بخشی ازعرصه پارک استان خراسان شمالی 1403/01/28 رجوع به آگهی
7811939 مزایده واگذاری بخشی از عرصه پارک استان خراسان شمالی 1403/01/18 رجوع به آگهی
7747923 مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری مسکونی به مساحت 259.68 مترمربع استان اردبیل 1402/12/14 رجوع به آگهی
7700554 مزایده زمین استان خراسان شمالی 1402/12/03 رجوع به آگهی
7698724 مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری مسکونی به مساحت 259.68 مترمربع استان اردبیل 1402/12/02 رجوع به آگهی
7658260 مزایده واگذاری اجاره یک باب رستوران سنتی استان خراسان شمالی 1402/11/23 رجوع به آگهی
7638489 مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری مسکونی استان اردبیل 1402/11/16 رجوع به آگهی
7594748 مزایده زمین با کاربری مسکونی استان خراسان شمالی 1402/11/08 رجوع به آگهی
7594216 مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری مسکونی به مساحت 259.68 مترمربع استان خراسان شمالی 1402/11/08 رجوع به آگهی
7169039 مزایده زمین استان خراسان شمالی 1402/07/18 رجوع به آگهی
7168995 مزایده زمین با کاربری : مسکونی استان خراسان شمالی 1402/07/18 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6