مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری و کتاب فروشی دانشگاه 1399/07/07 رجوع به آگهی
فروش اموال مستعمل (دسته دوم) شامل: تجهیزات اداری تاسیساتی و آشپزخانه اموال اسقاطی، آهن آلات قراضه، ت... 1399/07/02 رجوع به آگهی
اجاره کتاب فروشی 1399/07/01 رجوع به آگهی
اجاره کتاب فروشی 1399/03/31 رجوع به آگهی
فروش تعداد 3 دستگاه خودرو 1399/03/24 رجوع به آگهی
واگذاری بخش تصویربرداری بیمارستان 1398/11/23 رجوع به آگهی
اجاره یک باب سوله به مساحت 200 مترمربع با ارتفاع 5 متر و دارای 2 اتاق هر کدام 10 مترمربع 1398/10/28 رجوع به آگهی
واگذاری اراضی کشاورزی 1398/08/20 رجوع به آگهی
واگذاری 6 هکتار زمین زراعی با مقدار آب مکفی و دوباب گلخانه 1398/08/13 رجوع به آگهی
فروش 31 هکتار زمین زراعی 22 هکتار قابل کشت با کاربری کشاورزی 1398/08/13 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 7