کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
3227392 مزایده اجاره عرصه ای به مساحت تقریبی ۱۸۰۰ متر مربع استان سمنان 1399/07/03 1399/07/13
1385206 مزایده واگذاری کیوسک استان سمنان 1397/03/03 1397/03/12
1233155 مزایده اجاره یک باب مغازه تجاری جهت بهره بردرای به عنوان پارکینگ و اجاره عرصه ای تجاری استان سمنان 1396/08/17 1396/08/21
1213185 مزایده اجاره دو باب مغازه تجاری واقع در پارک استان سمنان 1396/07/13 1396/07/15
1210719 مزایده اجاره دو باب مغازه تجاری واقع در پارک استان سمنان 1396/07/06 1396/07/15
1142006 مزایده اجاره یک باب کیوسک استان سمنان 1396/03/31 1396/04/03
1134339 مزایده اجاره یک باب کیوسک استان سمنان 1396/03/23 1396/04/03
1126600 مزایده اجاره عرصه ای جهت برپایی شهربازی استان سمنان 1396/03/11 1396/03/17
1126519 مزایده اجاره یک باب کیوسک استان سمنان 1396/03/11 1396/03/17
1112420 مزایده اجاره عرصه ای جهت برپایی شهربازی استان سمنان 1396/03/06 1396/03/17
1112414 مزایده اجاره یک باب کیوسک استان سمنان 1396/03/06 1396/03/17
1112411 مزایده اجاره یک باب کیوسک استان سمنان 1396/03/06 1396/03/17
1108565 مزایده اجاره یک باب مغازه استان سمنان 1396/02/31 1396/03/01
1104615 مزایده اجاره یک باب مغازه استان سمنان 1396/02/24 1396/03/01
1104402 مزایده اجاره عرصه ای واقع در بلوار استان سمنان 1396/02/24 1396/02/27
1100838 مزایده اجاره عرصه ای واقع در بلوار جهت نمایشگاه و فروشگاه گل و گیاه استان سمنان 1396/02/18 1396/02/27
1098078 مزایده اجاره یک باب مغازه استان سمنان 1396/02/13 1396/02/16
1094084 مزایده اجاره یک باب مغازه استان سمنان 1396/02/06 1396/02/16
1035839 مزایده اجاره یک واحد تجاری استان سمنان 1395/12/15 1395/12/18
1032880 مزایده اجاره یک واحد تجاری استان سمنان 1395/12/09 1395/12/18
صفحه 1 از 7