مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش چوبها بازداشتی و درختان جنگلی داخل در مخزن سد 1398/12/04 رجوع به آگهی
فروش چوب جنگلی گردو و بلوط 1398/07/07 رجوع به آگهی
فروش حدود تقریبی 20 تن چوبهای جنگلی و فروش حدود تقریبی 6 تن چوب جنگلی 1398/06/09 رجوع به آگهی
مزایده حدود هفت نوع چوب جنگلی گونه بید - نارون - گردو - گز - زالزالک - بلوط - زردآلو بارداشتی دپو شد... 1398/03/25 رجوع به آگهی
فروش تعداد 5 خودروی قابل شماره گذاری و 2 خودروی فرسوده غیرقابل شماره گذاری و حدود 80 تن انواع چوب جن... 1398/03/22 1398/04/04
فروش تعداد 5 خودروی قابل شماره گذاری و 2 خودروی فرسوده غیرقابل شماره گذاری و حدود 80 تن انواع چوب جن... 1398/03/21 1398/04/04
فروش 212 اصله درخت صنوبر 1398/01/20 رجوع به آگهی
فروش 36 تن چوب آلات مکشوفه جنگلی 1398/01/20 رجوع به آگهی
فروش درختان جنگلی بیدزارهای حاشیه رودخانه های مخزن سد کانی 1397/11/07 رجوع به آگهی
فروش 212 اصله درخت صنوبر 1397/11/06 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3