مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
تعداد 4 منزل مسکونی 1399/06/26 رجوع به آگهی
فروش دو دستگاه خودرو پیکان 1399/04/28 رجوع به آگهی
واگذاری تعداد سه باب واحد مسکونی 1399/04/09 1399/04/21
واگذاری واحد یک باب مغازه تجاری به مساحت 18 مترمربع 1399/03/17 رجوع به آگهی
واگذاری 3 واحد منزل مسکونی و یک باب مغازه 1399/02/13 رجوع به آگهی
واگذاری 3 واحد منزل مسکونی و 2 باب مغازه 1398/12/25 رجوع به آگهی
واگذاری 3 واحد منزل مسکونی 1398/12/04 1398/12/18
واگذاری یک قطعه زمین زراعی به مقدار 4.5هکتار 1398/08/02 رجوع به آگهی
واگذاری خانه ها و مغازه های عرصه و اعیان وقفی 1398/04/15 رجوع به آگهی
واگذاری دو باب منزل مسکونی 55 و 98 متری به صورت استیجاری 1398/03/22 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 2