مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش درختان ریشه کن ناشی از باد و باران 1400/12/21 رجوع به آگهی
مزایده فروش درختان خشک و سرپا پیسه آ سری ۵ 1400/11/05 رجوع به آگهی
مزایده فروش (حراج) درختان خشک و سرپا از گونه پیسه آ سری 5 1400/11/05 رجوع به آگهی
مزایده فروش درخت ریشه کن، شکسته و افتاده صنوبر 1400/09/20 1400/09/25
مزایده فروش تعداد هشت دستگاه خودروهای اسقاطی 1400/08/13 رجوع به آگهی
مزایده فروش اموال و املاک غیر منقول مازاد 1400/08/12 1400/08/17
مزایده درختان ریشه کن، خشک شکسته و افتاده 1400/08/01 رجوع به آگهی
مزایده فروش 4 دستگاه وانت مدل 1386 1400/07/14 رجوع به آگهی
مزایده 780- اصله درختان ریشه کن، افتاده از نوع پیسه آ، ممز و کاج به حجم 233/23 مترمکعب 1400/07/06 رجوع به آگهی
مزایده 460 - اصله درختان ریشه کن، افتاده و سرپا پهن برگ به حجم 112/12 مترمکعب 1400/06/18 رجوع به آگهی
مزایده مدیریت اجرایی بهره برداری واحیا گیاه باریجه 1400/04/31 رجوع به آگهی
مزایده احاله طرح مدیریت حفاظت و بهره وری پارک 1400/04/31 رجوع به آگهی
مزایده اجرای مدیریت طرح زراعت چوب 1400/04/29 رجوع به آگهی
مزایده فروش درختان ریشه کن و سیل آورده 1400/04/29 رجوع به آگهی
مزایده اجرای مدیریت طرح زراعت چوب 1400/04/29 رجوع به آگهی
مزایده فروش درختان ریشه کن در محدوده رانشی و حرکت توده ای زمین 1400/04/29 رجوع به آگهی
مزایده فروش درختان ریشه کن و افتاده بستر جریانی رودخانه 1400/04/15 رجوع به آگهی
مزایده فروش درختان جنگلی مزاحم لایروبی و ساماندهی رودخانه 1400/04/10 رجوع به آگهی
مزایده فروش درختان بستر رودخانه 1400/04/06 رجوع به آگهی
مزایده 490 اصله درخت سرپا و ریشه کن به حجم 73/93 مترمکعب 1400/04/05 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 8