کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8151873 مزایده یک قطعه زمین با متراژ 500 متر مربع استان گیلان 1403/04/07 رجوع به آگهی
8128546 مزایده کتبی فروش زمین مسکونی استان گیلان 1403/04/02 1403/04/03
8127612 مزایده فروش یک قطعه زمین با متراژ 500 متر مربع استان گیلان 1403/04/02 1403/05/01
8119833 مزایده فروش زمین به متراژ 500 مترمربع استان گیلان 1403/03/30 رجوع به آگهی
8099540 مزایده فروش زمین به متراژ 500 مترمربع استان گیلان 1403/03/24 1403/03/24
8098946 مزایده کتبی فروش زمین : زمین کاربری مال : مسکونی مساحت عرصه مال : 500 استان گیلان 1403/03/24 1403/03/27
8061974 مزایده کتبی فروش زمین مسکونی استان گیلان 1403/03/16 1403/03/20
8061972 مزایده کتبی فروش زمین استان گیلان 1403/03/16 1403/03/20
7931098 مزایده فروش یک قطعه زمین با متراژ 501 متر مربع استان گیلان 1403/02/18 رجوع به آگهی
7917967 مزایده زمین با کاربری : مسکونی استان گیلان 1403/02/13 رجوع به آگهی
7916327 مزایده فروش یک قطعه زمین استان گیلان 1403/02/13 رجوع به آگهی
7874149 مزایده فروش یک قطعه زمین با متراژ 501 متر مربع استان گیلان 1403/02/03 رجوع به آگهی
7838800 مزایده فروش زمین استان گیلان 1403/01/27 رجوع به آگهی
7837127 مزایده زمین با کاربری : مسکونی استان گیلان 1403/01/27 رجوع به آگهی
7530451 مزایده فروش یک قطعه زمین با متراژ 501 متر مربع استان گیلان 1402/10/20 رجوع به آگهی
7505362 مزایده زمین کاربری مسکونی استان گیلان 1402/10/14 رجوع به آگهی
7505029 مزایده فروش یک قطعه زمین با متراژ 501 متر مربع استان گیلان 1402/10/14 رجوع به آگهی
7412210 مزایده اجاره واحد تجاری استان گیلان 1402/09/16 رجوع به آگهی
7355882 مزایده فروش یک قطعه زمین با متراژ 501 متر مربع استان گیلان 1402/08/30 1402/08/24
7307176 مزایده فروش زمین با کاربری مسکونی مساحت عرصه : 501 استان گیلان 1402/08/24 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 5