مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری تعداد 7 باب واحد تجاری- ملکی 1399/07/05 رجوع به آگهی
واگذاری تعداد 7 باب واحد تجاری- ملکی 1399/06/30 رجوع به آگهی
فروش 2 قطعه زمین با کاربری مسکونی 1399/06/15 رجوع به آگهی
فروش 2 قطعه زمین: زمین به مساحت 358 مترمربع با کاربری مسکونی -زمین به مساحت 132 مترمربع با کاربری م... 1399/06/10 رجوع به آگهی
واگذاری تعداد 7 باب واحد تجاری- ملکی 1399/05/28 1399/06/11
واگذاری تعداد 7 باب واحد تجاری- ملکی 1399/05/22 1399/06/11
فروش 4 قطعه زمین با کاربری مسکونی 1399/05/11 رجوع به آگهی
فروش 4 قطعه زمین با شرایط و مساحت و ابعاد و موقعیت مکانی ـ نوع کاربری: مسکونی 1399/05/04 رجوع به آگهی
بنز آتکو-بنز مایلر-آمیکو و .... 1397/12/08 رجوع به آگهی
فروش یک دستگاه کامیون بنز و کامیونت کمپرسی 1397/07/04 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3