مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده واگذاری امور داروخانه سرپایی مرکز آموزشی درمانی 1401/02/12 رجوع به آگهی
مزایده فروش لوازم مصرفی بطری شیشه شور خالی و رول ملحفه یکبار مصرف بیمارستان 1401/02/06 رجوع به آگهی
مزایده فروش 2 عدد دیگ بخار، یک عدد دیگ آب گرم و یک عدد کانکس اسقاط 1401/02/06 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری امور مزایده بوفه بیمارستان 1401/02/04 رجوع به آگهی
مزایده فروش اموال اسقاط اداری، رایانه ای، پزشکی و ضایعاتی 1401/02/03 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری امور بوفه مرکز آموزشی درمانی 1401/01/30 رجوع به آگهی
مزایده فروش لوازم مصرفی بیمارستان 1401/01/25 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری امور بوفه مستقر در مرکز آموزشی درمانی 1401/01/22 رجوع به آگهی
مزایده فروش لوازم مصرفی بطری شیشه شور خالی و رول ملحفه یکبار مصرف 1400/12/16 رجوع به آگهی
مزایده فروش اموال اسقاط اداری، پزشکی و متفرقه مرکز بهداشت 1400/12/15 رجوع به آگهی
مزایده فروش ۸ باب املاک مازاد دانشگاه (تجدید) 1400/12/04 1400/12/07
مزایده ساختمان های مسکونی 1400/11/28 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری امور بوفه 1400/11/25 رجوع به آگهی
مزایده فروش اموال اسقاط اداری و پزشکی بیمارستان 1400/11/10 رجوع به آگهی
مزایده فروش اموال اسقاط و ضایعاتی بیمارستان 1400/11/07 رجوع به آگهی
مزایده فروش اموال اسقاط اداری و ضایعاتی 1400/10/29 1400/11/03
مزایده فروش اموال اسقاط ضایعاتی بیمارستان 1400/10/25 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری امور مزایده بوفه 1400/10/13 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری امور بوفه مستقر در مرکز آموزشی درمانی 1400/10/10 رجوع به آگهی
مزایده فروش اموال اسقاط اداری و پزشکی 1400/10/08 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 7